KONTAKT OS HER:
Revitax
Ewaldsgade 5
2200 København N


Tlf: 33 91 22 01
CVR: 10068851

revitax@revitax.com


MEDARBEJDERE:
Klik her >>VIL DU KONTAKTES:
Udfyld venligst nedenstående

kontaktformular:

 
 
 

Fokus på værdipapirbeskatning

Kurset skal give et overblik over reglerne

for beskatning af udbytter og kapitalgevinster

for selskaber og personer og kan medvirke

til, at man som rådgiver ikke kommer til at tage del i, at kunderne ikke træffer uhensigtsmæssige beslutninger i en skattemæssig kontekst.

 

Formål

Formålet med kurset er at sætte deltagerne

ind i hovedregler og undtagelser inden for værdipapirbeskatningen og henlede

opmærksomheden på de faldgruber, der er, hvis man ikke er helt opdateret på beskatningsreglerne.

 

Herudover vil man få indsigt i, hvordan

gevinst og tab opgøres og beskattes på forskellige værdipapirer omfattet af henholdsvis kursgevinstloven og aktieavancebeskatningsloven for

selskabsinvestorer og personlige investorer.


 

Følgende vil blive gennemgået

Kvalifikationen af de forskellige værdipapirer,

som er omfattet af hhv. kursgevinstloven

og aktieavancebeskatningsloven

• Beskatning af renter og udbytter

• Realisationsbeskatning, lagerbeskatning

og kombineret realisations- og lagerbeskatning

• Avanceopgørelsen ved salg af værdipapirer

• Beskatning af gevinster og mulighederne

for tabsfradrag

• Værdipapirer i virksomhedsordningen

• Kapitaltilførsel i selskaber ved kapitaludvidelse,

herunder konvertible obligationer

• Aktieombytning og aktiesplit

• Overdragelse af værdipapirer mellem

ægtefæller

• Værdipapirer i dødsboer

• Succession ved overdragelse af aktier mv.

(pengetanksreglen)

Kurset henvender sig til

• Revisorer og advokater på alle niveauer

• Andre med professionel interesse i

beskatning af værdipapirer


 

Varighed

  • 8 efteruddannelsestimer inden for direkte og indirekte skatter

 

Pris

  • 3.600 kr. inkl. frokost - ekskl. moms

 

Undervisere

  • Martin K. Jensen
  • Ole Aagesen

 

 

Tilmelding

 

Tilmeldingsfrist

  • 12. september 2018

 

Tid Sted
11. oktober 2018 - kl. 8.30-16.30 Glostrup Park Hotel, Hovedvejen 41, 2600 Glostrup
  7. november 2018 - kl. 8.30-16.30 Sabro Kro, Viborgvej 780, 8471 Sabro

Skatterådgivning København | Skatterådgiver siden 1987
UK Version