KONTAKT OS HER:
Revitax
Ewaldsgade 5
2200 København N


Tlf: 33 91 22 01
CVR: 10068851

revitax@revitax.com


MEDARBEJDERE:
Klik her >>VIL DU KONTAKTES:
Udfyld venligst nedenstående

kontaktformular:

 
 
 

 Når klienten bliver insolvent

 

 

Kurset giver et overblik over hyppigt i praksis forekommende skattemæssige problemstillinger forbundet med virksomheders insolvens. I hvilket omfang er SKAT forpligtet til at medvirke til forsøg på at afværge konkurs? Har SKAT altid tilstrækkelig retlig interesse i en virksomheds konkurs? Hvornår er en gældsnedsættelse eller gældskonvertering skattefri? Hvad er konsekvenserne, hvis skatter og afgifter i gentagne tilfælde ikke betales rettidigt? Hvornår kan man pålægges konkurskarantæne, og hvad er konsekvenserne? Kurset berører endvidere SKATs muligheder for at foretage tvangsinddrivelse, herunder mens en klagesag vedrørende det primære krav verserer.

 

 

Formål

Formålet med kurset er - set i rådgiverperspektiv - at sætte deltagerne ind i de vigtigste skatteregler af praktisk betydning for videreførelse af klientens virksomhed, når insolvens truer eller er en realitet.

 

Kurset behandler både udvalgte materielle skatteregler på området, og regler, der regulerer SKATs adfærd som forvaltningsmyndighed i denne sammenhæng. Ligeledes behandles mulighederne for at indgå aftaler med SKAT, ligesom indsigelsesmuligheder i forhold til SKATs sagsbehandling gennemgås.

 

Følgende vil blive gennemgået

 • Reglerne om skattepligt i forbindelse med gældsnedsættelse/gældskonvertering
  • Rekonstruktion
  • Frivillig akkord/samlet ordning
  • Tvangsakkord i rekonstruktion
  • Underskudsbegrænsning
 • Reglerne om henstand med skatte- og afgiftsbetalinger
 • Reglerne om tvangsinddrivelse i hovedtræk, herunder foretagelse af udlæg under påklage af primærsagen 
 • Hvem/hvad/hvor i SKAT - enhedernes kompetence og ansvar 
 • Reglerne om konkurskarantæne 
 • Opkrævningslovens regler i § 11 om sikkerhedsstillelse og tvangsmæssig afregistrering af virksomhed
 • Indsigelsesmuligheder i forhold til SKATs sagsbehandlingsskridt 
    

 

 

Kurset henvender sig til

 

 • Revisorer og advokater på alle niveauer
 • Andre med professionel interesse i skattesager

 

Varighed

 

 • 8 efteruddannelsestimer

 

Pris

 • 3.500 kr. pr. deltager  inkl. frokost- ekskl. moms

 

Underviser

 

 • Martin Nors Hansen

 

Tilmelding

 

 

 

 

 

 

Tid Sted
23. november 2017, kl. 8.30-16.30 Sabro Kro, Viborgvej 780, 8471 Sabro

Skatterådgivning København | Skatterådgiver siden 1987
UK Version