KONTAKT OS HER:
Revitax
Ewaldsgade 5
2200 København N


Tlf: 33 91 22 01
CVR: 10068851

revitax@revitax.com


MEDARBEJDERE:
Klik her >>VIL DU KONTAKTES:
Udfyld venligst nedenstående

kontaktformular:

 
 
 

 

 Når SKAT banker på - Rådgivers rettigheder og ansvar

 

Kurset giver et overblik over reglerne for rådgivers rettigheder og ansvar i skatteprocessen - når SKAT banker på. Rettigheder, muligheder og indsigelsesregler i forhold til SKATs sagsbehandling gennemgås, ligesom kurset sætter fokus på grænserne for rådgivers medvirken. Endelig behandles ansvar og retssikkerhedsmæssige garantier, hvis der undervejs opstår spørgsmål i relation til, hvorvidt grænser er overtrådt.

 

 

Formål

Formålet med kurset er - set i rådgiverperspektiv - at sætte deltagerne ind i vigtige rettigheder og faldgruber forbundet med, at SKAT rejser en sag. Hvornår er der tale om en skattesag, kan man/bør man indgå aftaler med SKAT, og hvad indebærer det i forhold til rettigheder og pligter? Hvad betyder det i processen, at der måske kan blive tale om ansvar? Hvor går grænserne, og hvem foretager ansvarsvurderingen? Må SKAT udveksle oplysninger med andre? Klagemuligheder i skatteprocessen gennemgås ligesom klagemyndighedernes reaktionsmuligheder behandles. Kurset orienterer herunder om den nye skatteenhed hos Folketingets Ombudsmand.


 

Følgende vil blive gennemgået

 • Hvornår er der tale om en skattesag?
 • SKATs oplysnings- og vejledningspligt 
 • Hvem/hvad/hvor i SKAT - enhedernes kompetence og ansvar 
 • Rådgiver som bærer af partens rettigheder 
 • Ret til partshøring, aktindsigt og indsigt i persondata 
 • Sagsfremstilling - retsvirkninger af sagsbehandlingsfejl 
 • Indsigelse og klage - Hvad kan behandles hvor, og hvad er reaktionsmulighederne? 
 • SKATs retssikkerhedschef, Skatteankestyrelsen og Folketingets Ombudsmand 
 • Oplysningspligt - rådgivers rolle 
 • Rådgivers ansvar i forbindelse med afgivelse af oplysninger om klientens skatte- eller afgiftsforhold
 • Rådgivers medvirken - rettigheder, pligter, ansvar
 • Retten til at undgå selvinkriminering
 • Disciplinæransvar efter henholdsvis revisorloven og retsplejeloven
 • God revisorskik og god advokatskik

 

Kurset henvender sig til

 • Revisorer og advokater på flere niveauer
 • Andre med professionel interesse for skattesager 

 

Varighed

 • 8 efteruddannelsestimer inden for direkte og indirekte skatter


Pris

 • 3.600 kr. inkl. frokost - eksl. moms.


Underviser

 • Martin Nors Hansen

 

Tilmelding

 

Tilmeldingsfrist

 

 • 12. november 2018

 

 

 

 

Tid Sted
13. december 2018, kl. 8.30-16.30 Glostrup Park Hotel, Hovedvejen 41, 2600 Glostrup
11. december 2018, kl. 8.30-16.30 Sabro Kro, Viborgvej 780, 8471 Sabro

Skatterådgivning København | Skatterådgiver siden 1987
UK Version