KONTAKT OS HER:
Revitax
Ewaldsgade 5
2200 København N


Tlf: 33 91 22 01
CVR: 10068851

revitax@revitax.com


MEDARBEJDERE:
Klik her >>VIL DU KONTAKTES:
Udfyld venligst nedenstående

kontaktformular:

 
 
 

 Salg af fast ejendom - Skat og moms

 

De skattemæssige regler for beskatning ved

salg af fast ejendom er detaljerede og kan

ofte give anledning til spørgsmål, ligesom

ejendomsavanceberegningerne ofte er

komplicerede. Kurset vil derfor give deltagerne

et solidt kendskab til reglerne og den

seneste praksis på området. Såvel teorien

som principperne for ejendomsavanceopgørelser

vil indgå. Endvidere vil vi gennemgå

de momsmæssige regler vedrørende salg

af fast ejendom, herunder momspligten ved

salg af byggegrunde og nye (nyopførte og

væsentligt til-/ombyggede) bygninger med

deraf følgende momsfradragsret og

momsreguleringsforpligtelse.

Desuden vil muligheden for at sælge nye bygninger uden moms efter forudgående momsfri udlejning blive gennemgået.

 

Formål

Formålet med kurset er at give deltagerne

et solidt kendskab til reglerne om skat og

moms vedrørende salg af fast ejendom.

 

 

Med afsæt i ejendomsavancebeskatningsloven og tilhørende praksis vil følgende blive gennemgået:

 • Seneste praksis om og status for   parcelhusreglen
 • Hel- og delsalg af fast ejendom
 • Salg af blandede ejendomme
 • Genanbringelse
 • Ejendomsavanceopgørelsen

  • Principper og metoder for ejendomsavancer
  • Valg af anskaffelsessummer, herunder indgangsværdier
  • Sondringen mellem vedligeholdelse og forbedring
  • Samspillet med afskrivningsloven, herunder opgørelse af ikke-genvundne afskrivninger og tab efter afskrivningsloven
  • Øvrige reguleringer til anskaffelsessummen og avanceopgørelsen
 • Genanbringelse af fortjeneste ved erhvervelse af ny ejendom eller ved ombygning mv. på eksisterende ejendom.

Med afsæt i momsloven og tilhørende

praksis vil følgende blive gennemgået

 • Erhvervsmæssigt (momspligtigt) salg

 • Salg af byggegrunde

 • Salg af nye bygninger

 • Momsfritagelse ved salg af fast ejendom

 • Virksomhedsoverdragelse

 • Salg af andele, aktier mv. over fast ejendom

 • Momsfradragsret

 • Momsreguleringsforpligtelse

 

Kurset henvender sig til

 • Revisorer på flere niveauer
 • Ejendomsmæglere
 • Controllere og regnskabsmedarbejdere hos ejendomsselskaber
 • Medarbejdere hos SKAT
 • Andre med professionel interesse for moms i forbindelse med fast ejendom
 • Advokater

 

Varighed

 • 8 efteruddannelsestimer

 

Pris

 • 3.600 kr. pr. deltager inkl. frokost - ekskl. moms.

 

Undervisere

 • Jacob S. Larsen
 • Mark Arnecke

 

Tilmelding

Tilmeldingsfrist

 

 • 25. september 2018
   


 

Tid Sted
14. november 2018 - kl. 8.30-16.30 Glostrup Park Hotel, Hovedvejen 41, 2600 Glostrup

24. oktober 2018 - kl. 8.30-16.30

Sabro Kro, Viborgvej 780, 8471 Sabro

Skatterådgivning København | Skatterådgiver siden 1987
UK Version