KONTAKT OS HER:
Revitax
Ewaldsgade 5
2200 København N


Tlf: 33 91 22 01
CVR: 10068851

revitax@revitax.com


MEDARBEJDERE:
Klik her >>VIL DU KONTAKTES:
Udfyld venligst nedenstående

kontaktformular:

 
 
 

Udlejning af fast ejendom - Skat og moms

De skattemæssige regler omkring udlejning

af ejendomme kan være meget forskellige

afhængigt af, om der er tale om udlejning af værelser, privat bolig, sommerhus eller en større eller mindre erhvervsejendom.

Endvidere gælder der visse særlige skattemæssige regler ved f.eks. børns udlejning til forældre og selskabers udlejning til hovedaktionærer.

 

På dette kursus vil vi overordnet gennemgå de forskellige skattemæssige regler, der gælder ved udlejning af ejendom. Endvidere vil vi gennemgå de

momsmæssige regler vedrørende udlejning

af fast ejendom, herunder særligt momsfritagelsen for udlejning af fast ejendom og muligheden for frivillig momsregistrering med deraf følgende momsfradragsret.

 

 

Formål

Formålet med kurset er at give deltagerne

et overordnet overblik over de skatte- og

momsretlige regler for udlejning af ejendom

i forskellige situationer.


 

Med afsæt i lovgivningen og nyeste praksis vil de skatte- og momsmæssige forhold vedrørende følgende blive gennemgået:

 • Generelt om indtægter og udgifter på fast ejendom
 • Udlejning af værelser eller en bolig en del af året
 • Udlejning af sommerhus eller ferielejlighed
 • Forældres udlejning til børn
 • Børns udlejning til forældre
 • Selskabets udlejning til hovedaktionæren og nærtstående
 • Hovedaktionærens udlejning til selskab
 • Skatteretlig vedligeholdelse kontra forbedring
 • Overordnet om den skattemæssige håndtering af de lejeretlige hensættelsesordninger til vedligeholdelse og forbedring
 • Momsfri udlejning og bortforpagtning af fast ejendom
 • Moms ved levering af tillægsydelser ifm. udlejningen
 • Moms ved udlejning af ferieboliger
 • Frivillig momsregistrering
 • Momsfradragsret ved opførelse, ombygning mv.
 • Momsreguleringsforpligtelser


 

Kurset henvender sig til

Revisorer på flere niveauer

• Ejendomsmæglere

• Controllere og regnskabsmedarbejdere

   hos ejendomsselskaber

• Medarbejdere hos SKAT

• Andre med professionel interesse for skat

  og moms i forbindelse med fast ejendom

• Advokater


 

Varighed

 • 8 efteruddannelsestimer

 

Pris

 • 3.600 kr. inkl. frokost - ekskl. moms.

 

Undervisere

 • Mark Arnecke
 • Jacob S. Larsen

 

 

Tilmelding

 

Tilmeldingsfrist

 

 • 24. september 2018

 


 

 

Tid Sted

13. november 2018 - kl. 8.30-16.30 Glostrup Park Hotel, Hovedvejen 41, 2600 Glostrup
23. oktober 2018 - kl. 8.30-16.30 Sabro Kro, Viborgvej 780, 8471 Sabro

Skatterådgivning København | Skatterådgiver siden 1987
UK Version