KONTAKT OS HER:
Revitax
Ewaldsgade 5
2200 København N


Tlf: 33 91 22 01
CVR: 10068851

revitax@revitax.com


MEDARBEJDERE:
Klik her >>VIL DU KONTAKTES:
Udfyld venligst nedenstående

kontaktformular:

 
 
 

Udstationering af medarbejdere - skattemæssige udfordringer

 

Danske virksomheder udstationerer i

stigende omfang dygtig dansk arbejdskraft,

ofte i forbindelse med opstart af virksomhed

i udlandet. Det har nogle skattemæssige

konsekvenser for medarbejderen. De

skattemæssige udfordringer er forskellige

afhængigt af, om medarbejderen tager

kone og børn med til udlandet eller familien

forbliver i Danmark.

 

Formål

Formålet med kurset er at give deltagerne

et indgående kendskab til de skattemæssige

udfordringer og muligheder for den medarbejder, der skal udstationeres til arbejde i udlandet. De skattemæssige konsekvenser er vidt forskellige afhængigt af, hvilken fremgangsmåde der vælges.

 

Det har også stor betydning, om arbejdslandet

har en dobbeltbeskatningsoverenskomst

med Danmark og indholdet af denne.

 

Den interne lempelsesregel i ligningslovens

§ 33 A – eksemption med progressionsforbehold

– er attraktiv, da dansk skat kan undgås. Men her er der mange faldgruber. Hvem der har bevisbyrden for, at man er berettiget til lempelse efter denne bestemmelse, er et spørgsmål, som vi ofte støder på.

 

Følgende vil blive gennemgået

• Skattepligtsophør og konsekvenserne heraf

• Skift af skattemæssigt domicil og konsekvenserne

heraf

• Fortsat omfattet af fuld dansk skattepligt

og skattemæssigt hjemsted i Danmark

– Beskatningsret til lønindkomst og

personalegoder mv. efter en dobbeltbeskatningsoverenskomst

– Opgørelse af den udenlandske indkomst,

herunder rejsereglerne

– Lempelse for dobbeltbeskatning efter

en overenskomst, herunder reglerne

om subsidiær beskatningsret

– Eksemptionlempelse efter ligningslovens

§ 33 A

• Hvor er medarbejderen omfattet af social

sikring?

 

 


 

Kurset henvender sig til

  • Revisorer på flere niveauer
  • Andre med professionel interesse for

    udstationering af medarbejdere

Varighed

  • 8 efteruddannelsestimer

 

Pris

  • 3.500 kr. pr. deltager inkl. frokost - ekskl. moms

 

Underviser

  • Dorte Borup Madsen

 

Tilmelding

 

Tilmeldingsfrist

  • 22. september 2017

 

Tid Sted
23. oktober 2017, kl. 8.30-16.30 Glostrup Park Hotel, Hovedvejen 41, 2600 Glostrup
 7. november 2017, kl. 8.30-16.30 Sabro Kro, Viborgvej 780, 8471 Sabro

Skatterådgivning København | Skatterådgiver siden 1987
UK Version