KONTAKT OS HER:
Revitax
Ewaldsgade 5
2200 København N


Tlf: 33 91 22 01
CVR: 10068851

revitax@revitax.com


MEDARBEJDERE:
Klik her >>VIL DU KONTAKTES:
Udfyld venligst nedenstående

kontaktformular:

 
 
 

Medarbejdere

 

Direktion

 

 

Ebbe Melchior
Adm. direktør, cand.jur.
Direkte telefon: 3377 8110
em@revitax.com
Ebbe, der er født i 1966, er cand.jur., skatterevisor og har en master i skat (MTL). Ebbe har arbejdet i den offentlige skattesektor fra 1984 til 1996, hvor han skiftede til den private rådgivningssektor. Ebbe har været ansat hos Revitax siden 1. april 1998.

Ebbe har igennem nogle år undervist i skatteret, især på kurser for statsautoriserede revisorer og deres kunder, men også for studerende på Skatterevisoruddannelsen, hvor han i øvrigt har forfattet eksamensopgaver. Herudover er Ebbe medforfatter til bogen Hovedaktionærbeskatning.

Frode Holm
Direktør, cand.jur.
Direkte telefon: 3377 8122
fh@revitax.com
Frode, der er født i 1949, er cand.jur. og medstifter af Revitax. Frode har været ansat hos skattemyndighederne samt været lektor på Skatterevisoruddannelsen.
Herudover har Frode undervist på en række kurser for revisorer på flere niveauer, ligesom han bl.a. er medforfatter til bogen Hovedaktionærbeskatning.

 

 

 

 

Skatterådgivere

 

 

 

 

Anne Mailund
Senior tax manager, cand.jur.
Direkte telefon: 3377 8111
aml@revitax.com
Anne, der er født i 1955, er cand.jur. Anne har været ansat i Landsskatteretten og Skattedepartementet frem til 1996, hvorefter hun skiftede til den private sektor for skatterådgivning, først hos PwC og siden 1. februar 2005 hos Revitax.

Camilla Poulsen
Senior tax manager, Master i SKAT
Direkte telefon: 3377 8109
cap@revitax.com
Camilla, der er født i 1967, er skatterevisor og merkonom i revision, samt har en master i skat (MTL). Camilla har været ansat hos SKAT fra 1993 til 1999, hvorefter hun skiftede til den private sektor for skatterådgivning. Camilla været ansat hos Revitax siden 1. oktober 1999.

Camilla har i en lang årrække undervist revisorer på forskellige niveauer i forskellige discipliner inden for skatteretten.

Dorte B. Madsen
Senior tax manager, cand.jur.
Direkte telefon: 2460 8605
dbm@revitax.com
Dorte, der er født i 1957, er cand.jur. og skatterevisor. Dorte har beskæftiget sig med skatteret siden 1978, hvor hun blev ansat hos skattemyndighederne. Dorte har været ansat hos Revitax siden 1. maj 1987.

Dorte har undervist på Skatterevisoruddannelsen og på en lang række andre kurser for revisorer på forskellige niveauer. Dorte er ansvarlig for bladet Skatteinformation og er i øvrigt medforfatter til bogen Hovedaktionærbeskatning.

Mark Arnecke
Senior tax manager, MTL
Direkte telefon: 3377 8125
ma@revitax.com
Mark, der er født i 1972, er skatterevisor og har en master i skat (MTL). Mark har beskæftiget sig med skatteret siden 1991 og har i en årrække været ansat hos Københavns Selskabsbeskatning, herunder som afdelingsleder. Mark har været ansat hos Revitax siden 1. april 2008.

Mark har i en lang årrække undervist i skatteret for studerende, revisorer og ansatte hos SKAT, herunder bl.a på Skatterevisoruddannelsen og efteruddannelseskurser for revisorer og advokater mv. Herudover har Mark været eksaminator og censor samt forfattet eksamensopgaver.


Ole Aagesen
Taxpartner
Direkte telefon: 3377 8128

oa@revitax.com

Ole er født i 1953 og er skatterevisor. Tillige en erfaren underviser med solidt kendskab til skattelovgivningen og det praktiske arbejde på regnskabs- og revisionskontorer og i skatteadministrationen. Desuden fagkoordinator på Master i skat og ekstern lektor i skatteret på CBS Handelshøjskolen i København samt hovedredaktør på ”Skatteguiden” hos Karnov. Tidligere lektor i skatteret på Danmarks Forvaltningshøjskole/Professionshøjskolen Metropol. Årets skatterevisor i 2000 og modtager af Magnus Prisen i 2005.


 

 

 

Momsrådgivere

 

 

Jens Staugaard
VAT Director, LLM
Direkte telefon: 3377 8115
js@revitax.com
Jens, der er født i 1976, er uddannet som fuldmægtig i Told & SKAT. Jens har arbejdet i afgiftsadministrationen fra 1997 til 2007, hvor han var beskæftiget med fagområdet moms, herunder bl.a. undervist i momsret.

Siden 1. august 2007 har Jens været ansat som momsrådgiver hos Revitax, hvor han udelukkende beskæftiger sig med moms og afgifter. I 2009 har Jens erhvervet en mastergrad i moms og afgifter ved Aarhus Universitet

Jacob Stagaard Larsen
Senior VAT manager, LLM
Direkte telefon: 3377 8107
jsl@revitax.com
Jacob er født i 1973, og er uddannet cand.merc. jur. I 2008 erhvervede Jacob endvidere en mastergrad i moms og afgifter ved Handelshøjskolen, Aarhus Universitet.

I perioden 2000 til 2008 var Jacob ansat hos SKAT, hvor han primært var beskæftiget med moms og afgifter. Herefter arbejdede Jacob som moms- og afgiftskonsulent hos Grant Thornton i tre år. Jacob er ansat som momsrådgiver i Revitax den 1. juli 2011, hvor han udelukkende beskæftiger sig med moms, told og afgifter. Han er endvidere redaktør på Børsens Momshåndbog.

 

 

 

Administation

 

 

 

Christina Lind
Advokatsekretær

Direkte telefon: 3377 8102
chl@revitax.com

Kim H. Sørensen
Bogholder
Direkte telefon: 3377 8127

khs@revitax.com

 

 

 

 

 

Til forside
UK Version