KONTAKT OS HER:
Revitax
Ewaldsgade 5
2200 København N


Tlf: 33 91 22 01
CVR: 10068851

revitax@revitax.com


MEDARBEJDERE:
Klik her >>VIL DU KONTAKTES:
Udfyld venligst nedenstående

kontaktformular:

 
 
 

 

Publikationer

 

 

Skatteinformation

To gange om året, i januar og august, udgiver vi markedets bedste klientinformation, Skatteinformation, som på overskuelig vis oplyser klienterne om:


Nyt lovstof
Nye afgørelser og domme
Udvalgte emner


De udvalgte emner, lovstoffet, afgørelserne og dommene forklares på en måde, så klienterne let får et overblik over, hvor problemerne kan ligge.


Du kan bestille bladet ved at trykke her.

 

Et blad koster 55 kr. ekskl. moms. Ønskes bladet som pdf-fil til brug for egen hjemmeside, koster det 7.000 kr. ekskl. moms for Revitax-udgaven.

Doing Business in Denmark 2018

Doing Business giver en kortfattet beskrivelse på engelsk af danske skatte- og momsforhold. Hæftet indeholder samtidig nyttig information om etablering i Danmark, herunder om de selskabsretlige muligheder og regnskabsmæssige krav.


Et hæfte koster 40 kr. ekskl. moms. Ønskes hæftet som pdf-fil til brug for egen hjemmeside, koster det 11.000 kr. ekskl. moms.

 

Du kan bestille den senest opdaterede udgave ved at trykke her.

Personalegoder - skat og moms 2018

Personalegoder er et evigt aktuelt emne.


Publikationen indeholder en beskrivelse af, hvorledes en lang række personalegoder beskattes og håndteres momsmæssigt. I publikationen gennemgås reglerne for personalegoder ydet til medarbejderne i 2017. 


Publikationen fås kun som elektronisk opslagsværk i form af en pdf-fil. Endvidere vil det være muligt at bestille en årlig opdatering. Næste opdatering sker i januar 2018.


Du kan bestille den senest opdaterede udgave ved at trykke her.

Biler - skat og moms 2018

Revitax udgiver ”Biler – skat og moms 2018” som en pdf-fil klar til at lægge på jeres hjemmeside.


Der er tale om en ”publikation” på ca. 44 sider i A4-format, der blandt andet indeholder afsnit om:


• Gulpladebiler
• Almindelige firmabiler
• Egen bil
• Valget mellem firmabil og egen bil
• Selvstændigt erhvervsdrivende 


Publikationen fås kun som elektronisk opslagsværk i form af en pdf-fil. Endvidere vil det være muligt at bestille en årlig opdatering. Næste opdatering sker i januar 2019.


Du kan bestille den senest opdaterede udgave ved at trykke her.

Moms ved salg af fast ejendom 2018

Moms ved salg af fast ejendom har været et særdeles aktuelt emne, siden reglerne om moms på salg af byggegrunde og nye bygninger blev indført i 2011.
Publikationen giver en grundig gennemgang af, hvornår der skal afregnes moms ved salg af fast ejendom i form af byggegrunde og nye bygninger.

 

Gennemgangen suppleres med en række praktiske eksempler. Endvidere redegøres der for momsfradragsretten i forbindelse med salg af fast ejendom.


Du kan bestille den senest opdaterede udgave ved at trykke her.

Revifaxen

Revitax har i mange år udgivet nyhedsbrevet Revifaxen. I Revifaxen orienterer vi løbende om ændringer i skatte- og afgiftspraksis og om forventede eller vedtagne ændringer i skatte- og afgiftslovgivningen.


Som navnet siger, sendes Revifaxen pr. fax til revisorer, advokater og andre abonnenter. Abonnementet kan dog også foregå pr. e-mail.


Vi udsender cirka 50 Revifaxer om året.

Du kan her se eksempler på tidligere udsendte Revifaxer.


Du kan et bestille kvartalsabonnement ved at trykke her.

Et kvartalsabonnementet koster 1.750 kr. ekskl. moms.

Skattetabel 2018

Skattetabel 2018 indeholder de aktuelle skattesatser og beløbsgrænser for 2017 og 2018 samt en årsoversigt 2018 for skatter, moms og afgifter.

 

Publikationen kan bestilles ved at trykke her

Skatterådgivning København | Skatterådgiver siden 1987
UK Version