KONTAKT OS HER:
Revitax
Ewaldsgade 5
2200 København N


Tlf: 33 91 22 01
CVR: 10068851

revitax@revitax.com


MEDARBEJDERE:
Klik her >>VIL DU KONTAKTES:
Udfyld venligst nedenstående

kontaktformular:

 
 
 

Revifax 2008

Revifaxen er et nyhedsbrev, som vi udgiver. I Revifaxen orienterer vi løbende om ændringer i skatte- og afgiftspraksis og om forventede eller vedtagne ændringer i skatte- og afgiftslovgivningen.

Som navnet siger, sendes Revifaxen pr. fax til revisorer, advokater og andre abonnenter. Abonnementet kan dog også foregå pr. e-mail. De Revifaxer, der offentliggøres her på hjemmesiden, er mindst 3 måneder gamle. Ønskes Revifaxen modtaget samme dag, som den udsendes, skal der tegnes et abonnement.
Vi har nedenfor indsat Revifaxer, der er udsendt i perioden oktober til december 2008.

 

 

16/12/2008 793 Åbenstående punkter i december Gennemgang af diverse områder, som man skal være opmærksom på inden årsskiftet
16/12/2008 792 Nyt fra EF-domstolen Momsfradrag for bespisning af forret-ningsforbindelser i egen kantine
12/12/2008 791 Udbyttebegrænsningsregel ved skattefri omstrukturering (L23) Gennemgang af lovforslag om udbyttebegrænsning ved skattefri omstrukturering
08/12/2008 790 Udbyttebegrænsning Ændringsforslag vedr. ordinær resultat efter skat
08/12/2008 789 Udbyderhonorar i anpartsprojekt Kommentering af Højesteretsdom i SKM2008.967
02/12/2008 788 Salg af ydelser til brug for momsfritagne spil er ej omfattet af momsfritagelsen  Kommentering af Landskatterettens afgørelse i SKM 2008.877
26/11/2008 787 Ændring af praksis vedrørende lønsumsafgift—registreringsafgift SKAT har ændret praksis i SKAT-meddelelse offtenliggjort i SKM2008.841
26/11/2008 786  Moms — interesseforbundne parter og normalværdi Nye transferpricingregler på momsområdet
25/11/2008 785  Social sikring ved arbejde i USA Indgåelse af overenskomst mellem Danmark og USA om social sikring
20/11/2008 784  Lovforslag om indskud på iværksætterkonto Ny mulighed for indskydelse på en iværksætterkonto
19/11/2008 783 Byggemoms - værdigrænsen gælder pr. virksomhed Kommentering af landsrettens dom i SKM2008.877
19/11/2008 782  Måske momsfradrag for bespisning af forretningsforbindelser Udtalelse fra generaladvokaten i sag for EF-domstolen
19/11/2008 781 Moms—tab på debitorer Udtalelse fra SKAT vedr. momsfradrag, hvor debitors identitet ikke kendes
14/11/2008 780 Lovforslag om fradrag for aktietab Fremsat lovforslag L63
13/11/2008 779 Udbytteberegning ved strukturændringer uden tilladelse Udbytteberegningen ved omstrukturering uden tilladelse
11/11/2008 778 Rejsebegrebet —skattefri rejsegodtgørelser Meddelelse fra SKAT om rejsebegrebet ved skattefri rejsegodtgørelse (SKM2008.853.SKAT)
11/11/2008 777  Skattefri virksomhedsomdannelse af flere ejendomme Afgørelse fra Landsskatteretten om an-skaffelsessum for aktier ved skattefri virksomhedsomdannelse (SKM2008.875)
10/11/2008 776  Salg af parcelhus—ændret anvendelse Fortjeneste ved salg af helårsbolig var skattepligtig på grund af ændret anvendelse (SKM.2008.835.VLR)
10/11/2008 775 Ejerlejlighed og sommerhusreglen Kommenterering af landsretdom (SKM2008.866.VLR), hvor fortjeneste var skattepligtig ved salg af ejerlejlighed, da den ikke kun var anvendt til fritidsformål
10/11/2008 774 Lovforslag om ejendomsværdiskat mv. for udenlandske ejendomme Lovforslag L42
06/11/2008 773  Kantinemoms — moms mellem interesseforbundne parter og normalværdi  Vedtagelse af lovforslag L32 om moms mellem interesseforbundne parter og normalværdi
05/11/2008 772 Acontoskat for selskaber Diverse om betaling af acontoskat for selskaber mv.
20/10/2008 771 Købstidspunkt for børsnoterede aktier Afgørelserne SKM2008.830 og SKM2008.831
13/10/2008 770 Skatteafgørelser mv. Ejendomsværdiskat og udenlandske ejendomme (SKM2008.727.SKAT)
13/10/2008 769 Lovforslag på skatteområdet Den nordiske dobbeltbeskatningsaftale (L18)
Den dansk-grønlandske dobbeltbeskatningsaftale (L19)
Lov om inddrivelse af gæld til det offentlige (L20 og L21)
60-dages-reglen og dagsafgift mv. for gulpladebiler (L22)
Rentefradragsbegrænsning, CFC-beskatning mv. (L23)
08/10/2008 768 Praksisændring, når andelsboligforening overgår til skattefri virksomhedr Andelsboligforeningers ophørsbeskatning ved overgang til skattefrihed (SKM2008.790.ØLR)
07/10/2008 767 Skatteafgørelser Kommentering af diverse
07/10/2008 766 Skatteafgørelser Kommentering af diverse
08/10/2008 765 Skatteafgørelser Kommentering af diverse
02/10/2008 764 SKAT er i julegavehumør SKAT-meddelelse (SKM2008.740)
02/10/2008 763 Kontantomregning af obligationslån - genoptagelse Genoptagelsesmeddelelse SKAT2008.788

Skatterådgivning København | Skatterådgiver siden 1987
UK Version