KONTAKT OS HER:
Revitax
Ewaldsgade 5
2200 København N


Tlf: 33 91 22 01
CVR: 10068851

revitax@revitax.com


MEDARBEJDERE:
Klik her >>VIL DU KONTAKTES:
Udfyld venligst nedenstående

kontaktformular:

 
 
 

Revifax 2009

Revifaxen er et nyhedsbrev, som vi udgiver.

I Revifaxen orienterer vi løbende om ændringer i skatte- og afgiftspraksis og om forventede eller vedtagne ændringer i skatte-og afgiftslovgivningen.
 
Som navnet siger, sendes Revifaxen pr. fax til revisorer, advokater og andre abonnenter. Abonnementet kan dog også foregå pr. e-mail. De Revifaxer, der offentliggøres her på hjemmesiden, er mindst 3 måneder gamle. Ønskes Revifaxen modtaget samme dag, som den udsendes, skal der tegnes et abonnement.
 
Vi har nedenfor indsat tidligere udsendte Revifaxer for 2009.

 

08/12/2009 864 Indbetaling af restskat for 2009 Nye regler for indbetaling af restskat, herunder renteberegning
04/12/2009 863 Momspakken - Nye regler for levering af tjenesteydelser samt indberetning af disse Gennemgang af nye regler for levering af tjenesteydelser sant indberetning af disse
04/12/2009 862 Lovforslag om fradrag for flerårige energiafgrøder Gennemgang af lovforslag L80
26/11/2009 861  Mere om multimediebeskatning

Gennemgang af anvisninger om arbejdsgivers kontrolforpligtelse vedrørende multimediebeskatning

19/11/2009 860 Maksimal indbetaling på ophørspension Kommentar til SKM2009.700
16/11/2009 859

Multimediebeskatning

Gennemgang af en række bindende svar vedrørende multimediebeskatning

16/11/2009 858 Rejse- og befordringsgodtgørelse

Udgivelse af specialbrochure om de skattemæssige regler om rejse- og befordringsgodtgørelse

16/11/2009 857 Forlængelse af kredittider for afregning af A-skat og moms Lovforslag om forlængelse af kredittider for afregning af A-skat og moms
10/11/2009 856 Lovforslag om mindre justering af reglerne vedrørende investeringsselskaber Gennemgang af lovforslag L55 vedrørende to justeringer af reglerne vedrørende investeringselskaber
05/11/2009 855 Styresignal om ligningslovens § 33 A

Styresignal fra SKAT om forståelse af 6-månedersreglen i ligningslovens § 33 A

05/11/2009 854 Praksisændring - Fradrag for kost og logi Genoptagelsesmeddelelse SKM2009.65.SKAT
22/10/2009 853 Lovforslag om ændring af diverse skattelove Gennemgang af lovforslag L22 og L23
21/10/2009 852 Nye dobbeltbeskatnings-overenskomster Gennemgang af 5 nye lovforslag om dobbeltbeskatningsoverenskomster
21/10/2009 851 Indberetningspligt for personalegoder Udkast til ændring af bekendtgørelse om indberetningspligter
19/10/2009 850 Acontoskat for selskaber Betaling af acontoskatter for selskaber
14/10/2009 849 Skattebesparelse ved udskydelse af lønudbetaling Mulighed for skattebesparelse ved udskydelse af løn
01/10/2009 848 Flytning af et selskabs skattemæssige hjemsted Kommentar til SKM2009.545
28/09/2009 847 Selvstændigt erhvervsdrivende og loftet for ratepensioner mv. i 2010 Fortolkningsbidrag til 30%-ordning og fradragsloftet for pensions-indbetalinger
28/09/2009 846 Ny værdiansættelsesvejledning Gennemgang af ny værdiansættelsesvejledning fra SKAT
28/09/2009 845 AM-bidragsloven Kommentarer til ændring af arbejdsmarkedsbidragsloven
11/09/2009 844 Skattelylande Nye skatteinformations-udvekslingsaftaler med visse "skattelylande"
07/09/2009 843 Regnskab i fremmed valuta Mulighed for at aflægge regnskab i udenlandsk valuta
02/09/2009 842 Skattefri viskomhedsomdannelse - stiftertilgodehavende Genoptagelsesmeddelelse SKM2009.513
25/08/2009 841

Ny dobbeltbeskatningsoverenskomst med Schweiz

Ændring af dobbeltbeskatnings-overenskomsten med Schweiz
17/08/2009 840 Beholdningsoversigt Frist for indsendelse af beholdningsoversigt ved henstand med fraflytterskat
11/08/2009 839 Momsfrie spil Styresignal fra SKAT - ny praksis SKM2009.428.SKAT
11/08/2009 838 Kantinemoms Styresignal fra SKAT - ny praksis SKM2009.424.SKAT
11/08/2009 837 Varer indkøbt til blandet brug Styresignal fra SKAT - ny praksis SKM2009.379.SKAT
29/07/2009 836 Koncerndefinitionen ved sambeskatning og ulovlige aktionærlån Vedtagelse af L171
02/06/2009 835 Porteføljeaktier Overvejelser om salg af porteføjleaktier
28/05/2009 834

Rejseudgifter - overnatning hjemme

Højesteretsdom af 5/5-2009
14/05/2009 833 Sidste mulighed for omkostningsgodtgørelse i skatte- og/eller momssager Lovforslag L202 vedrørende afskaffelse af omkostningsgodtgørelse for selskaber
12/05/2009 832 Forlængede kredittider for A-skat og moms resten af året Vedtagelse af forlængelse af fristerne for A-skat og moms
12/05/2009 831 Skattefri virksomhedsomdannelse og forårspakken Skattefri virksomhedsomdannelser  og 10%-nedslag
12/05/2009 830 L202´s betydning for skattefri aktieombytninger Gennemgang af lovforslag L202 i relation til skattefri aktie-ombytninger
30/04/2009 829 L202´s betydning for skattefri fusioner Gennemgang af lovforslag L202 i relation til skattefri fusioner
29/04/2009 828 Sidste nyt Bindende svar fra Skatterådet om beskatning af fri bil
28/04/2009 827 Tillæg til kurspleje Tillæg til kurspleje som beskrevet i Revifax nummer 823
27/04/2009 826 Moms og afgiftsforslag i Forårspakke 2.0 Gennemgang af lovforslag L203 til L206
27/04/2009 825 Skattelovsforslag i Forårspakke 2.0 Gennemgang af lovforslag L195 til L202
24/04/2009 824 Beskatning af udbytte i omvendte "juletræer" Eksempler mv. på reglen om omvendte "juletræer"
22/04/2009 823 Kurspleje inden 30. april 9009 Beskrivelser af muligheder for kurspleje inden d. 30. april 2009
24/03/2009 822 Forslag til ændring af merværdiafgiftsloven Ophævelse af visse momsfritagelser i Forårspakken
24/03/2009 821 To lovforslag i Forårspakke 2.0 Gennemgang af to lovforslag i Forårspakke 2.0
24/03/2009 820 Lovforslag om harmonisering af selskabers aktie- og udbyttebeskatning mv. Udkast til lovforslag i Forårspakke 2.0
24/03/2009 819 Forslag om ændring af lov om arbejdsmarkedbidrag Udkast til lovforslag i Forårspakke 2.0
23/03/2009 818 Lovforslag om lavere skat Udkast til lovforslag i Forårspakke 2.0
23/03/2009 817 Lovforslag om beskatning af personalegoder mv. Udkast til lovforslag i Forårspakke 2.0
23/03/2009 816 Lovforslag om pensionsordninger Udkast til lovforslag i Forårspakke 2.0
20/03/2009 815 Ejendomsavancebeskatningslovens § 5, stk. 4, nr. 3 Nedsættelse af anskaffelsessummen efter ejendomsavancebeskatnings-
loven medtab efter afskrivningsloven
19/03/2009 814 Opsparet overskud og skattefri  virksomhedsomdannelse Genoptagelsesmeddelelse SKM2009.197
13/03/2009 813 Gulpladebiler op til 4 ton Genoptagelsesmeddelelse SKM2009.197
09/03/2009 812 Skattefri virksomhedsomdannelse af flere ejendomme — opgørelse af aktiernes anskaffelsessum Genoptagelsesmeddelelse SKM2009.174.SKAT
05/03/2009 811 Ejendomsvurdering/dækningsafgift Ejendomsvurderingen pr. 1/10-08 for erhvervsejendomme
24/02/2009 810 Regeringens oplæg til  skattereform Fremlæggelse af regeringens udspil til en skattereform
24/02/2009 809 Udskydelse af momsindbetaling og udskydelse af A-skat Gennemgang af fristerne for ud-skydelse af indbetaling af A-skat og moms
20/02/2009 808 Fri bil og flere arbejdssteder Kommentar til SKM2009.126.ØLR
11/02/2009 807 Danske filialer mv. Kommentar til selskabsskattelovens
§ 2 C
10/02/2009 806 Investeringsselskaber
Problematikken vedrørende tab på aktier, der ejes i selskaber, der skifter til at være et investeringsselskab efter aktieavancebeskatningslovens § 19
09/02/2009 805 Valg af international sambeskatning Kommentar til SKM2009.86.LSR
09/02/2009 804 Lovforslag om udbyttebegrænsning mv. er vedtaget Vedtagelse af L23
03/02/2009 803 Skattekommissionens forslag til en skattereform Redegørelse for Skatte-kommissionens forslag til en skattereform på skatteområdet
30/01/2009 802 Det hjælper at være påståelig Genoptagelsesmeddelelse SKM2009.197
23/01/2009 801 Selvangivelsen for selskaber mv. Gennemgang af reglerne for, om selskaber mv. skal vedlægge skatteregnskab eller udfylde regnskabsoplysninger i selvangivelsen
22/01/2009 800 Skal skatteregnskab indsendes sammen med selvangivelse? Gennemgang af reglerne for, om der til den udvidede selvangivelse skal vedlægges skatteregnskab eller udfyldes regnskabsoplysninger
21/01/2009 799 Selvangivelse og årsopgørelse 2008 mv. for personer Beskrivelse af vigtige datoer og frister i relation til muligheden for at selvangive og modtage årsopgørelsen mv.
15/01/2009 798 Salg af sommerhus i forbindelse med udstykning Kommentar til SKM2009.38.VLR
13/01/2009 797 3 højesteretsdomme Kommentar til SKM2009.27.HR, SKM2009.29.HR og SKM2009.30.HR
12/01/2009 796 Status på skattelovforslag Status over, hvilke lovforslag, der fortsat ikke er vedtaget, og hvilke der er vedtaget
10/01/2009 795 Tysk kildeskat på udbytte Gennemgang af ændrede tyske regler om kildeskat på udbytte til udenlandske holdingselskaber
09/01/2009 794 Opsigelsen af dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem Frankrig og Danmark Gennemgang af problemstillinger som følge af opsigelsen af dobbeltbeskatningsoverenskomsten

 

Skatterådgivning København | Skatterådgiver siden 1987
UK Version