KONTAKT OS HER:
Revitax
Ewaldsgade 5
2200 København N


Tlf: 33 91 22 01
CVR: 10068851

revitax@revitax.com


MEDARBEJDERE:
Klik her >>VIL DU KONTAKTES:
Udfyld venligst nedenstående

kontaktformular:

 
 
 

Revifax 2010

Revifaxen er et nyhedsbrev, som vi udgiver. I Revifaxen orienterer vi løbende om ændringer i skatte- og afgiftspraksis og om forventede eller vedtagne ændringer i skatte-og afgiftslovgivningen.

Som navnet siger, sendes Revifaxen pr. fax til revisorer, advokater og andre abonnenter. Abonnementet kan dog også foregå pr. e-mail. De Revifaxer, der offentliggøres her på hjemmesiden, er mindst 3 måneder gamle. Ønskes Revifaxen modtaget samme dag, som den udsendes, skal der tegnes et abonnement.
 
Vi har nedenfor indsat tidligere udsendte Revifaxer for 2010.

 

17/12/2010 944 Opfølgning på fradrag i grundværdien for forbedringer

Yderligere bemærkninger til fradrag i grundværdien for forbedringer

17/12/2010 943 Restskat for 2010

Offentliggørelse af rentesatser, der gælder for personers restskat for indkomståret 2010

03/12/2010 942 Privates salg af bygninger og bygningegrunde vil ikke være omfattet af momspligten, når de nye momsregler træder i kraft efter årsskiftet

Gennemgang af vejledning vedrørende fortolkning af de nye momsregler i forbindelse med salg af fast ejendom, nye bygninger og byggegrunde

03/12/2010 941 Lovforslag om harmonisering af selskabers aktiebeskatning mv.

Gennemgang af lovforslag L84 om harmonisering af selskabers aktiebeholdning mv.

02/12/2010 940 Fradrag for forbedringer i grundværdi

Bemærkninger til fremsat lovforslag omkring for lave fradrag i grundværdien for forbedringer

24/11/2010 939 Løn eller udbytte til hovedaktionæren

Retningslinjer for, hvad der bedst kan betale sig efter forårspakkens vedtagelse

19/11/2010 938 Hvad er det koncerner skal undersøge, når regnskabsåret begynder efter den 1. marts

Ændring af koncernbegrebet for indkomstår der begynder efter 1/3-2010

19/11/2010 937 Flere skattelovforslag

Gennemgang af lovforslag L76 (pensionsordninger), L77 (nedsættelse af bundskatter) og L78 (ægtefællerabat på muitmediebeskatning)

19/11/2010 936 Lovforslag om gunstigere skatteregler for sommerhusudlejning og andre ændringer

Gennemgang af lovforslag om gunstigere skatteregler for sommerhusudlejning, afskaffelses af frdragsret for udgifter til tobak og andre mindre ændringer

18/11/2010 935 Selskaber har altid fradrag for tab på gæld

Gennemgang af fradrag for tab på gæld påtaget efter den 27/1-2010 eller senere

17/11/2010 934 Lovforslag om beskatning af indkomst fra vedvarende energianlæg

Gennemgang af lovforslag L74 om en udvidelse af den skattemæssige ordning for opgørelse af vindmølleindkomst til at gælde for indkomst fra alle former for vedvarende energianlæg

11/11/2010 933 Lovforslag om ændring af "ekspertordningen"

Gennemgang af lovforslag L81 om de påtænkte ændringer til ekspertbeskatningen

11/11/2010 932 Ændringer på skatteområdet

Ændringer på skatteområdet som følge af finanslovsaftalen

11/11/2010 931

Teknikerfradraget er ophævet

Ophævelse af teknikerfradraget pr. 1/1-2011

11/11/2010 930

Praksisændering vedrørende omstruktureringsdatoer på indskydende selskaber - fusion

Kommentar til SKM2009.58.SR
11/11/2010 929 Praksisændering vedrørende omstruktureringsdatoer på indskydende selskaber - spaltninger

Kommentar til SKM2010.624.SR og SKM2010.625.SR

 

05/11/2010 928 Franske og spanske ejendomme

Styresignal om hvilke franske og spanske skatter, der kan opnås kredit for i den danske ejendomsværdiskat

27/10/2010 927 Skattemæssig behandling af tab på debitorer

Selskabers mulighed for at tab på debitorer kan fratrækkes i takt med, at værdien af debitorer falder i værdi

11/10/2010 926 Acontoskat for selskaber

Betaling af acontoskat for selskaber

07/10/2010 925 Genoptagelse - tilbagebetaling af kantinemoms

Styresignal om virksomheders mulighed for at søge den moms retur, som virksomhederne har betalt eller undladt at tage fradrag for

06/10/2010 924 Lovprogram 2010/2011 på skatteområdet

Gennemgang af bebudede lovforslag på skatteområdet

28/09/2010 923 Privates salg af bygninger og grunde kan blive omfattet af momspligt

Gennemgang af skatteministeriets udkast til høring vedrørende fortolkning af de nye momsregler vedrørende salg af fast ejendom

27/09/2010 922 Lovforslag i høring om opfølgning på selskabers beskatning af aktier mv.

Gennemgang af lovforslag sendt i offentlig høring, om opfølgning på den gennemførte harmonisering af selskabers aktie- og udbyttebeskatning og opfølgning på anden lovgivning

27/09/2010 921 Aktieoptioner ved indtræden og ophør af dansk skattepligt

Kommentar til SKM2010.542.SR om den skattemæssige behandling af aktieoptioner ved indtræden og ophør af dansk skattepligt

22/09/2010 920 Danske pensioner til personer i Frankrig

Bemærkninger til den i Frankrig indførte interne lempelsesregel i relation til pensioner

16/09/2010 919 Intern lempelsesregel i Frankrig

Offentliggørelse af en "Bulletin Officiel des Impots", der er til gavn for danske virksomheder mfl.

14/09/2010 918 Skærpede regler om RUT registrering

Om udenlandske virksomheders pligt til at lade registrere i Registeret for Udenlandske Tjenesteydelser

07/09/2010 917 Værdiansættelse af fri helårsbolig

Skatterådet har ændret sin afgørelse om værdiansættelse fri helårsbolig som er omtalt i Revifaxen nummer 904

25/08/2010 916 Opfølgning på Revifaxen nummer 908

Yderligere fortolkning til oplysningsforpligtelse

24/08/2010 915 Skattefri virksomhedsomdannelse og fri bil

Kendelse fra Landsskatteretten om beskatningsgrundlaget for værdi af fri bil, hvor bilen indgik i en skattefri virksomhedsomdannelse

17/08/2010 914 Dobbeltdomicil

Kommentar til SKM2010.486.LSR om dobbeltdomicil for ugift person, der flyttede fra Danmark til Sverige

30/06/2010 913 Arbejdsgiverbetalt SIM-kort

Kommentar til SKM2010.355.SR om en arbejdsgiverbetalt SIM-kort i en såkaldt dual-simtelefon

29/06/2010 912 Selvangivelsesfrist 8. juli 2010 Mere om selvangivelsesfristen
28/06/2010 911 Selvangivelsesfrist Pressemeddelelse fra SKAT om udskydelse af selvangivelsesfristen til den 8. juli
14/06/2010 910 Vedtagne lovforslag Vedtagelse af diverse lovforslag
11/04/2010 909 Beholdningsoversigt Indsendelse af årlig beholdningsoversigt over aktier for fraflyttede, hvis de ved fraflytningen har fået henstand med betaling af skattten
07/06/2010 908 Skattemæssig behandling fra og med 1/1 2010 af tab på aktier, der suspenderes fra handel på et reguleret
marked
Beskrivelse af den skattemæssige behandling af tab, der opstår, når aktier suspenderes fra handel på et reguleret marked
03/06/2010 907 Skattefri virksomhedsomdannelse Tjekliste til hjælp for skattefrie virksomhedsomdannelser
01/06/2010 906 Ejendomsværdiskattegrundlag for ejendomme i udlandet

Ajourført vejledning fra SKAT i, hvordan grundlaget for beregning af ejendomsværdiskat skal beregnes, når ejendommen ligger i udlandet, SKM 2010.334.SKAT

27/05/2010 905 GenopretningsPakken Gennemgang af lovforslag L221 om de på skatteområdet påtænkte ændringer som følge af genopretningspakken
20/05/2010 904 Værdiansættelse af fri helårsbolig Kommentar til Skatterådets bindende svar om værdiansættelse af fri bolig for en ansat direktør
14/05/2010 903 Kantineordninger Officiel udmeldning fra SKAT om, at satserne på henholdsvis 15 kr. og 20 kr. som egenbetaling for frokost også gælder, når arbejdsgiveren køber frokosten ude i byen, og anretter frokostbuffeten i virksomhedens kantine
06/05/2010 902 Momspligt ved levering af
fast ejendom - Flere bolienheder på samme matrikel
Kommentar til Skatterådets bindende svar i SKM2010.298 om hvornår nuopførte bygninger anses for at være omfattet af de nugældende bestemmelser i momslovens § 13, stk. 1, nr. 9 eller om de er omfattet af de nye bestemmelser som træder i kraft 1. januar 2011 om førstegangssalg af nyopførte bygninger
05/05/2010 901 Kantineordning Kommentar til SKM2010.282.SR om beskatning af medarbejdere, hvor finansieringen af frokost skete ved en delvis kontantlønsnedgang
28/04/2010 900 Momspligt ved levering af
fast ejendom - en matrikel
og flere bygninger
Kommentar til Skatterådets bindende svar i SKM2010.297 om hvornår nuopførte bygninger anses for at være omfattet af de nugældende bestemmelser i momslovens § 13, stk. 1, nr. 9 eller om de er omfattet af de nye bestemmelser som træder i kraft 1. januar 2011 om førstegangssalg af nyopførte bygninger
19/04/2010 899 Lovforslag om ekstraskat på pensionsudbetalinger Gennemgang af lovforslag L213 om den midlertidige ekstraskat på store pensionsudbetalinger
19/04/2010 898 Danske læger i Norge Genoptagelse af skatteansættelser for danske læger der har arbejdet i Norge
06/04/2010 897 Lovforslag om pensionsordninger Gennemgang af lovforslag L208 om 2 mindre ændringer af pensionsbeskatningsloven
15/04/2010 896 Indretning af lejede lokaler - Interesseforbundne parter Kommentar til SKM2010.189.LSR
19/03/2010 895 Måske godt nyt om kantineordninger Yderligere bemærkninger til kantineordninger
11/03/2010 894 Kantineordning Vejledning fra SKAT til virksomheder om kantineordninger
04/03/2010 893 Skattelovforslag Gennemgang af lovforslag L150 om forhøjelse af den skattefri bundgrænse for sommerhusudlejning og fradragsret for gaver til forskning
03/03/2010 892 Personalekantineordninger Kommentar til SKATs styresignal i SKM2010.162
02/03/2010 891 Fantomaktieordning Kommentar til SKM2010.156.LSR
01/03/2010 890 Beskatning af investorer i Phoenix kapitaldienst GmbH Kommentar til SKM2010.148.SKAT
25/02/2010 889 Formueoptimering II Yderligere bemærkninger til om man skal overføre sin virksomhed fra selskabsregi til personligt regi
24/02/2010 888 Spansk skat ved salg af bolig Kommentar til EF-domstolens dom (C-562/07)
24/02/2010 887 Formueoptimering Skal man overføre sin virksomhed fra selskabsregi til personligt regi
22/02/2010 886 Fortolkningsbidrag til "det omvendte juletræ" Kommentar til SKM2009.796.SR
22/02/2010 885 Gibraltar og Cayman Islands Udveksling af oplysninger med traditionelle skattelylande som kan have betydning for at få nedsat dansk kildeskat på udbytte
18/02/2010 884 Acontoskat for selskaber Betaling af acontoskatter for selskaber
15/02/2010 883 Fradrag for udgifter til plantning af flerårige energiafgrøder
Vedtagelse af lovforslag L80
03/02/2010 882 Sambeskatning Kommentar til SKATs styresignal i SKM2009.759.SR
03/02/2010 881 Ligningslovens § 33A om lempelse af for udenlandsk lønindkomst Kommentar til SKM2010.94.LSR
02/02/2010 880 Engangsindskud på ratepension Kommentar til SKM2010.72.SR
02/02/2010 879 Ingen multimedieskat på fastmonteret computer Kommentar til SKM2010.82.SR
02/02/2010 878 To computere på bruttotrækordning Kommentar til SKM2010.79.SR
02/02/2010 877 Erhvervsmæssig kørsel Skatterådet har afgivet bindende svar om forståelsen af 60-dages-reglen i forbindelse med nedsættelsen fra 24 måneder til 12 måneder
01/02/2010 876 Uddannelse og bruttotrækordning Kommentar til SKM2010.56
01/02/2010 875 Godtgørelse af moms betalt i andre Eu-lande Ændring af proceduren for tilbagebetaling (godtgørelse) af udenlandsk moms
01/02/2010 874 Ændringen af dobbeltbeskatningsover-
enskommsten med Polen
Gennemgang af lovforslag L111 om ændring af dobbeltbeskatningsoverenskomsten med Polen
28/01/2010 873 Lovforslag L112 om ændring af kursgevinstloven og andre love Gennemgang af lovforslag L112 om ændring af kursgevinstloven og andre love
27/01/2010 872 Udbetaling af selvpensionering mv. Mulighed for at få indestående på en selvpensionering udbetalt før man fylder 60 år
27/01/2010 871 Beskatning af danske blåstemplede fordringer Meddelelse fra Skatteministeriet om, at skattefriheden for personers blåstemplede fordringer ophæves for fordringer, der erhverves fra og med 27. januar 2010
14/01/2010 870 Rentesatser Offentligørelse af mindsterenten og rentesatsen for selskabsskat
07/01/2010 869 Indberetningspligt for personalegoder
Udvidelsen af indberetningspligten for personalegoder fra 1. januar 2010
07/01/2010 868 Beskatningsgrundlaget for firmabiler Beskatningsgrundlaget for firmabiler er forhøjet med ejerafgift eller vægtafgift fra og med 1. januar 2010
06/01/2010 687 Vedtagne love Kort opsummering af de lovforslag som Folketinget vedtog i december 2009
05/01/2010 866 Dag-til-dag-renten for restskat Dag-til-dag-renten for frivillig indbetaling af restskat for indkomståret 2009
04/01/2010 865 Kapitaliseringsfaktorer SKAT har beregnet nye kapitaliseringsfaktorer for unotereret aktier og anparter

Skatterådgivning København | Skatterådgiver siden 1987
UK Version