KONTAKT OS HER:
Revitax
Ewaldsgade 5
2200 København N


Tlf: 33 91 22 01
CVR: 10068851

revitax@revitax.com


MEDARBEJDERE:
Klik her >>VIL DU KONTAKTES:
Udfyld venligst nedenstående

kontaktformular:

 
 
 

Revifax 2011

 

Revifaxen er et nyhedsbrev, som vi udgiver. I Revifaxen orienterer vi løbende om ændringer i skatte- og afgiftspraksis og om forventede eller vedtagne ændringer i skatte-og afgiftslovgivningen.

Som navnet siger, sendes Revifaxen pr. fax til revisorer, advokater og andre abonnenter. Abonnementet kan dog også foregå pr. e-mail. De Revifaxer, der offentliggøres her på hjemmesiden, er mindst 3 måneder gamle. Ønskes Revifaxen modtaget samme dag, som den udsendes, skal der tegnes et abonnement.
 
Vi har nedenfor indsat tidligere udsendte Revifaxer for 2011.

 

20/12/2011 1008 Restskat for 2011

Offentliggørelse fra SKAT af de rentesatser, der gælder for personers restskat for indkomståret 2011

 

19/12/2011 1007 Pengetanksgrænsen

Pressemeddelelse fra Skatteministeriet omkring pengetanksgrænsen

 

09/12/2011 1006 Indberetning af servicefradrag m.v.

Kort om kravene for indberetning af servicefradrag m.v.

 

23/11/2011 1006 Tilbagebetaling af AMBI

Skatteministeriet har udsendt en pressemeddelelse vedrørende tilbagebetaling af AMBI

 

22/11/2011 1005 Udbetaling af negativ skat

Lovforslag L 29

 

21/11/2011 1004 Pensioner og succession mv.

Lovforslag L 28 og L 30

 

21/11/2011 1003 Afskaffelse af multimediebeskatningen mv.

Lovforslag L 31

 

16/11/2011 1002 Mulighederne for momsfradrag for rådgiverudgifter ved salg af aktier i datterselskaber

Kommentering af styresignal offentliggjort ved SKM2011.721.SKAT

 

14/11/2011 1001 Nye kapitaliseringsfaktorer for unoteret aktier og anparter

Skatteministeriet har fastsat nye kapitaliseringsfaktorer pr. 1/1-2012

 

07/11/2011 1000 Finanslov 2012 - ændringer på skatteområdet

Forslag til ændringer på skatteområdet som følge af finansloven

 

02/11/2011 999 Rentehenstand i hovedaktionærselskaber

Bemærkninger til Landsskatterettens kendelse j.nr. 11-02636

 

27/10/2011 998 Beskatningsgrundlag for bil importeret fra Tyskland

Skatterådet har taget stilling til beskatningsgrundlaget for en firmabil, der importeres fra Tyskland, og som på købstidspunktet er mere end tre år gammmel regnet fra 1. indregistrering

 

25/10/2011 997 Bestil et momsreview

Revitax tilbyder et momsreview

 

18/10/2011 996 Dobbeltbeskatningsoverenskomst med Frankrig og Spanien

Skatteministeren har svaret, at der ikke er udsigt til nye dobbeltbeskatningsoverenskomster med Frankrig og Spanien

 

12/10/2011 995 Kapitalafkastsats - vi venter stadig på genoptagelsescirkulære

SKAT meddelte primo juli 2011, at kapitalafkastsatsen for perioden 2000-2010 var beregnet forkert, og at der ville blive udsendt et genoptagelsescirkulære efter sommerferien

 

12/10/2011 994 Aktielån - praksisændring

SKAT har udsendt et styresignal (SKM2011.668), der ændrer det i praksis opstillede krav om maksimalt 6 måneders løbetid for aktielån

 

11/10/2011 993 Bestil et afgiftsreview

Revitax tilbyder et afgiftsreview

 

10/10/2011 992 Acontoskat for selskaber

Betaling af acontoskat for selskaber

 

27/09/2011 991 Konsekvenser af flytning af ledelsens sæde m.v.

Gennemgang af vedtaget lovforslag L84 vedrørende konsekvenser af flytning af ledelsens sæde

 

26/09/2011 990 Bestil et momsreview

Revitax tilbyder et momsreview i rejsebureauer

 

23/09/2011 989 Tilbagebetaling af AMBI?

EU-domstolen har truffet en ny afgørelse vedrørende tilbagebetaling af AMBI

 

16/09/2011 988 Praksisændring - Skattefri ophørsspaltning

Praksisændring vedrørende indsendelse af selvangivelse for indskydende selskab i en ophørsspaltning

 

13/09/2011 987 Fremførsel af underskud i sambeskattede selskaber ved skattefri fusion m.v.

Landsskatteretten har tilsidesat SKAT´s tidligere praksis for behandling af skattemæssige fremførte underskud i datterselskaber ved skattefri omstrukturering

 

07/09/2011 986 Lagerbeskatning for vederlagsfordringer

Styresignal (SKM2011.586) om lagerprincippet for selskabers vederlagsfordringer

 

02/09/2011 985 Færre foreninger skal afregne lønsumsafgift

Ny kendelse fra Landsskatteretten giver foreninger mulighed for tilbagebetaling af lønsumsafgift for de seneste 3 år samt afmeldelse fra registrering

 

28/08/2011 984 Udlån fra virksomhedsordningen

Kommentar til SKM2011.537

 

10/08/2011 983 Servicefradrag håndværkerudgifter

Liste der uddyber, hvilke arbejder der berettiger til fradrag for lønudgifter

 

22/06/2011 982 Anvendelse af konvertible gældsbreve (obligationer) som alternativ til selskabskapital

Ved etablering af selskaber kan man overveje en mindre bundet egenkapital suppleret med konvertible obligationer

 

16/06/2011 981 Værdiansættelse af udskudt skat ved succession

Gennemgang af styresignal offentliggjort i SKM2011.406 om værdiansættelse af udskudt skat kontra passivpost ved overdragelse af aktiver med succession

 

10/06/2011 980 Udsendelse af den udvidede selvangivelse og forlægnelse af selvangivelsesfristen

Fejlagtig udsendelse af den udvidede selvangivelse og udskydelse af selvangivelsesfrist

 

10/06/2011 979 Ny mand i momsafdelingen

Ansættelse af ny mand i momsafdelingen

 

01/06/2011 978 Fradrag for lønudgifter til visse serviceydelser i hjemmet er en realitet

Vedtagelse af L208 om fradrag for lønudgifter til diverse serviceydelser på den private bopæl

 

30/05/2011 977 Vedtagne lovforslag

Gennemgang af vedtagne lovforslag vedrørende skattefri bagatelgrænse på 1.000 kr. for visse personalegoder, skattefrihed for sponsorbilletter mv. (L196) og lovforslag om særlige skatteregler for iværksætteraktier

 

26/05/2011 976 Solcelleanlæg - opgørelsesmetode

Gennemgang af Skatterådets afgørelse offentliggjort i SKM20111.344 om ændret opgørelsesmetode for VE-anlæg

 

24/05/2011 975 Lovforslag om fradrag for arbejdsløn til håndværkere m.fl.

Gennemgang af lovforslag L208 om fradrag for udgifter til arbejdsløn til håndværkere m.fl.

 

18/05/2011 974 Ejendomsværdiskat for udenlandske ejendomme

Gennemgang af SKM2011.311 vedrørende offentliggørelse af indekstal og afstandsprocent til brug for beregning af ejendomsværdiskat for udenlandske ejendomme for 2010

 

13/05/2011 973 Lovforslag om mindre personalegoder og skattefri rejsegodtgørelse mv.

Gennemgang af lovforlsag L 196 om skattefri bagatelgrænse for visse peresonalegoder, skattefrihed for sponsorbillletter, justering af 12-måneders-reglen for skattefri rejsegodtgørelse mv.

 

06/05/2011 972 Lovforslag om skattefritagelse for iværksætteraktier

Gennemgang af lovforslag L194 om skattefrithed for selskabers gevinst og udbytte af iværksætteraktier mv.

 

26/04/2011 971 Indberetning af aktier og obligationer II

Fortsat gennemgang af nye regler for indberetning til SKAT af sine anskaffelser

 

20/04/2011 970

Indberetning af aktier og obligationer

 

Gennemgang af nye regler for indberetning til SKAT af sine anskaffelser

 

12/04/2011 969 Meddelelse til SKAT om overdragelse med succession

Gennemgang af styresignal offentliggjort i SKM2011.250.SKAT

 

04/04/2011 968 Flytning til nye lokaler

Vi flytter til nye lokaler

 

31/03/2011 967 L84 om harmonisering af selskabers aktiebeholdning mv. er vedtaget

Vedtagelse af lovforslag L84

 

21/03/2011 966 Ejendomsskat og dækningsafgift

Gennemgang af ejendomsskat og dækningsafgift

 

18/03/2011 965 Julegaver og andre små gaver

Gennemgang af lovforslag om bagatelgrænse for smågaver og skattefrihed for sponsorbilletter

 

17/03/2011 964 Skattefri bagatelgrænse for personalegoder mv.

Kommentar til skattefritagelse af gaver til ansatte til en op til 1.000 kr. årligt

 

14/03/2011 963 Ændret dobbeltbeskatningsoverenskomst med Schweiz

Ændringer til nogle af artiklerne i dobbeltbeskatningsoverenskomsten med Schweiz

 

14/03/2011 962 Moms-delregistrering

Kommentar til SKATs styresignal om praksisændring af vilkårene for en delregistrering efter momslovens § 47, stk. 3

 

10/03/2011 961 Genvundne afskrivninger

Nye regler for genvundne afskrivninger for personer ved opgørelsen af indkomsten for 2010

 

08/03/2011 960

Det nye indkomstbegreb

 

Kommentar til SKM2010.423.SR
03/03/2011 959 Overgangsregler for tjenestemandspensioner til personer bosiddende i Frankrig og SAS-kabinepersonale bosiddende i Frankrig og Spanien

 

Vedtagelse af lovforslag L122
03/03/2011 958 Hovedaktionæren

Anmeldelse af bogen hovedaktionæren

 

03/03/2011 957 Etableringskonto
Vedtagelse af lovforslag L121
23/02/2011 956 Ejendomsvurdering/dækningsafgift

Ejendomsvurderingen pr. 1/10-2010 for erhvervsejendomme

 

22/02/2011 955 Privatpersoners tab på indskud i Amagerbanken

Gennemgang af den skattemæssige behandling af privatpersoners tab på indskud i Amagerbanken

 

22/02/2011 954 Fodboldbillettter mv. i forbindelse med sponsorater

Gennemgang af SKATs vejledning "Er din virksomhed sponsor"

 

21/02/2011 953 Acontoskat for selskaber

Betaling af acontoskat for selskaber

 

11/02/2011 952 Hvilken aktiekurs skal anvendes?

Gennemgang af hvilken ultimokurs selskaber skal anvende ved anvendelse af lagerprincippet for opgørelse af avance på porteføljeaktier

 

10/02/2011 951 Lovforslag om dobbeltbeskatningsoverenskomster med Cupern og Kuwait

Gennemgang af lovforslag L131 og L132 der skal gennemføre indgåede dobbeltbeskatningsoverenskomster med henholdsvis Cypern og Kuwait

 

04/02/2011 950 Tab på debitorer - lagerprincip for selskaber

Yderligere bemærkninger om muligheden for selskaber at anvende lagerprincippet ved opgørelsen af tab på forretningsdebitorer

 

02/02/2011 949 Udvidelse af skatteafdelingen

Ansættelse af ny medarbejder i Revitax

 

27/01/2011 948 Lovforslag om ændring af etableringskonto- og iværksætterordningen

Gennemgang af lovforslag L121 om ændring af etableringskonto- og iværksætterordningen

 

26/01/2011 947 Lovforslag om overgangsregler som følge af opsigelsen af den dansk-franske og dansk-spanske dobeltbeskatningsoverenskomst

Gennemgang af lovforslag L122 om overgangsregler som følge af opsigelsen af den dansk-franske og dansk-spanske dobbeltbeskatningsoverenskkomst

 

20/01/2011 946 Udvidelse af momsafdelingen Ansættelse af ny medarbejder i Revitax
20/01/2011 945 Kapitaliseringsfaktorer for aktier og anparter Skatteministeriet har fastsat nye kapitaliseringsfaktorer til brug for skattekursen for unoterede aktier og anparter
Skatterådgivning København | Skatterådgiver siden 1987
UK Version