KONTAKT OS HER:
Revitax
Ewaldsgade 5
2200 København N


Tlf: 33 91 22 01
CVR: 10068851

revitax@revitax.com


MEDARBEJDERE:
Klik her >>VIL DU KONTAKTES:
Udfyld venligst nedenstående

kontaktformular:

 
 
 

Revifax 2012

Revifaxen er et nyhedsbrev, som vi udgiver. I Revifaxen orienterer vi løbende om ændringer i skatte- og afgiftspraksis og om forventede eller vedtagne ændringer i skatte-og afgiftslovgivningen.

Som navnet siger, sendes Revifaxen pr. fax til revisorer, advokater og andre abonnenter. Abonnementet kan dog også foregå pr. e-mail. De Revifaxer, der offentliggøres her på hjemmesiden, er mindst 3 måneder gamle. Ønskes Revifaxen modtaget samme dag, som den udsendes, skal der tegnes et abonnement.
Vi har nedenfor indsat tidligere udsendte Revifaxer for 2012.

 

 

18/12/2012 1066 Restskat for 2012

Offentliggørelse af rentesatser, der gælder for personers restskat for indkomståret 2012

 

17/12/2012 1065 Genoptagelse - fradrag for erstatning i tømmersager

SKAT har udsendt et styresignal om genoptagelse af skatteansættelsen som følge af Højesteretsdom af 1. juni 2012

 

17/12/2012 1064 Tandlæger og tandteknikers salg af tandproteser

SKAT har i et styresignal præciseret den momsmæssige behandling af tandlæger og tandteknikers salg af tandproteser

 

23/11/2012 1063 Styresignal genoptagelse af dødsboer

Styresignal omkring genoptagelse af dødsboer

 

21/11/2012 1062 Lovforslag om solcelleanlæg mv.

Gennemgang af lovforslag L 86

 

19/11/2012 1061 Lovforslag om ophævelse af andelsboskatning mv.

Gennemgang af lovforslag L 81

 

16/11/2012 1060 Lovforslag om ligningslovens § 33 A mv.

Gennemgang af lovforslag L 82

 

15/11/2012 1059 Ny dobbeltbeskatningsoverens-komst med Tjektiet, Kina og Grønland

Gennemgang af lovforslag L 64, L 65 og L 66

 

15/11/2012 1058 Lovforslag om en række mindre ændringer på skatteområdet

Gennemgang af lovforslag L 67

 

13/11/2012 1057 Nye kapitaliseringsfaktorer for unoterede aktier og anparter

Nye faktorer gældende fra 1/1-2013

 

13/11/2012 1056 Virksomheders digitale betaling for varekøb og ydelser

Gennemgang af bekendtgørelse nr. 1044 af 8. november 2012

 

06/11/2012 1055 Lovforslag om skattefrihed for unoterede porteføljeaktier

Gennemgang af lovforslag L 49

 

31/10/2012 1054 Ny medarbejder i Revitax

Ole Aagesen ansat som ny medarbejder i Revitax

 

19/10/2012 1053 Solcelleanlæg på både privatbolig og sommerhus

Gennemgang af SKM2012.536.SR vedrørende fritagelse for elafgiften for solcelleanlæg placeret på både helårsbolig og sommerhus, når anlæggenes størrelse højst er på 6 kW pr. bolig

 

21/10/2012 1052 Skattefri godtgørelse til ulønnede medhjælpere m.fl.

Forhøjelse af satserne for skattefrie godtgørelser til ulønnede bestyrelsesmedlemmer mv.

 

11/10/2012 1051 Acontoskat for selskaber

Betaling af acontoskat for selskaber

 

10/10/2012 1050

Betaling af acontoskat for selskaber

 

Skatterådet har godkendt en ordning hvor en sundhedsforsikring blev "opdelt" i to således at kun den "private" del af forsikringen var skattepligtig

 

09/10/2012 1049 Lovforslag om udbyttebeskatning ved koncerninterne aktieoverdragelser, gennemstrømningsselskaber og skattepligt for ikke-kapitalselskaber

Gennemgang af lovforslag L 10

 

26/09/2012 1048 Genoptagelse af kapitalafkastsatsen/ændring af opsparet overskud

Retningslinjer for genoptagelse m.v.

 

20/09/2012 1047 Dødsbogrænser for skattepligt

Ændring i administrativ praksis vedrørende grænsen for dødsboers skattepligt

 

19/09/2012 1046 Vedtagne lovforslag

Gennemgang af vedtagne lovforslag

 

10/09/2012 1045

Kontoret holder lukket

 

06/09/2012 1044 Lønsumsafgiftsreview

Tilbud om et lønsumsafgiftsreview

 

05/09/2012 1043 Fri bil og miljøtillæg

Fejl på SKATs hjemmeside

 

31/08/2012 1042 Værdiansættelse af fri helårsbolig

Afskaffelse af skematiske satser for værdiansættelse af fri helårsbolig

 

27/08/2012 1041 Porteføljepleje er momspligtig

En dom fra EU-Domstolen har fastslået, at bankers porteføljeforvaltning for investorer er momspligtig

 

22/08/2012 1040

En dom fra EU-Domstolen har fastslået, at bankers porteføljeforvaltning for investorer er momspligtig

 

Beskrivelse af frister for anmodning om momsrefusion i andre EU-lande

 

15/08/2012 1039 Momsrefusion i andre EU-lande

Omtale af de fremsatte skattereformlovforslag i hovedtræk

 

10/07/2012 1038 Bøder ved manglende indberetning af løn og personalegoder m.v.

Skærpelse af bødereglerne for manglende indbretning af løn og personalegoder m.v.

 

03/07/2012 1037 Skattereformlovforslag sendt i høring

Skatteministeriet har udsendt seks lovforslag i høring

29/06/2012 1036 Momsregistrering af solcelleanlæg monteret på private boliger

Gennemgang af bindende svar vedrørende momsregistrering af solcelleanlæg

 

19/06/2012 1035 En opfølgning på vedtagne lovforslag i maj/juni 2012

Status over hvilke skattelovforslag, der blev  vedtaget i maj og juni 

 

15/06/2012 1034 Forsendelse af likvider til og fra udlandet

Fokus på pengeoverførelser til ogfa udlandet

 

14/06/2012 1033 Lovforslag om forhøjet afskrivningsgrundlag vedtaget

Vedtagelse af lovforslag L 192 om forhøjet afskrivningsgrundlag for fabriksnye driftsmidler

 

30/05/2012 1032 Lovforslag om forhøjelse af afskrivningsgrundlaget for driftsmidler

Bemærkninger til lovforslag L192 om forhøjelse af afskrivningsgrundlaget for driftsmidler

 

30/05/2012 1031 Regeringens udspil til en skattereform

Bemærkninger til regeringens udspil til skattereform

 

21/05/2012 1030 Vestre Landsrets dom om overdragelse af lejlighed til hovedanpartshaver

Dom offentliggjort i SKM2012.25.VLR indbragt for Højesteret

 

07/05/2012 1029 Ejendomsværdiskat udenlandske ejendomme

Offentliggørelse af indekstal og afstandsprocent

 

26/04/2012 1028 Lovforslag om skattefrihed for vennetjenster og mange andre spændende ting

Bemærkninger til lovforslag L 170

 

26/04/2012 1027

Lovforslag om begrænsning af adgang til modregning af underskud og andet godt fra "Borgen"

 

Bemærkninger til lovforslag L 173
10/04/2012 1026 Sundhedsforsikringer

Skatteministeriet har udsendt et styresignal om skattefrie sundhedsforsikringer m.v.

 

29/03/2012 1025 Ny dobbeltbeskatningsoverenskomst med Ungarn og Brasilien

Lovforslag om ny dobbeltbeskatningsoverenskomst med Ungarn og Brasilien

 

28/03/2012 1024 Ændringen af beskatningen for visse erhvervdrivende foreninger

Bemærkninger til lov nr. 254 af 30. marts 2011 om ændring af beskatningen af visse erhvervsdrivende foreninger

 

21/03/2012 1023 Fri bil - beregningsgrundlaget

Kommentar til landskatterettens kendelse refereret i SKM2012.182

 

15/03/2012 1022 Lovforslag om midlertidig strafnedsættelse for selvanmeldere

Bemærkninger til lovforslag L109 om midlertidig strafnedsættelse for selvanmeldere

 

15/03/2012 1021

Skatteforslag om investeringsforeninger mv.

 

Bemærkninger til lovforslag L95

 

02/03/2012 1020 Egenbetaling af svenske sociale bidrag

Nye regler på i Sverige om egenbetaling af svenske sociale arbejdsgiverbidrag

 

01/03/2012 1019 Nye regler på vej om servicefradrag

Skatteministeren vil på to punkter ændre reglerne om servicefradrag

 

28/02/2012 1018 Lovforslag om ændret beregningsgrundlag for registreringsafgift på leasing- og demobiler

Kommentar til lovforslag L94 om ændret beregning af registreringsafgift på leasingbiler og demobiler

 

27/02/2012 1017 Styresignal om nettoindeholdelse af udbytteskat

Kommentering af styresignal fra SKAT om nettoindeholdelse af udbytteskat

 

14/02/2012 1016 Ophørspension

Kommentar til kendelse afsagt af Landsskatteretten vedrørende at godtgørelse fra agenturgiver i forbindelse med agtentaftalens ophør kan indskydes på en ophørspension

 

08/02/2012 1015 Acontoskat for selskaber

Betaling af acontoskat for selskaber

 

03/02/2012 1014 Skatteforslag i høring

Lovforslag  i høring om selskabsbeskatning

 

26/01/2012 1013 Digital selvangivelse for selvstændigt erhvervsdrivende

Afskaffelse af papirselvangivelse hvis virksomheden er registreret for moms eller lønsumafgift

 

17/01/2012 1012 Forældrelejligheder

Kommentar til Vestre Landsret dom om et hovedanpartsselskab kunne overdrage en lejlighed til hovedanpartshaver til den offentlige ejendomsvurdering

 

16/01/2012 1011 Indberetning af servicefradrag

Indberetningsfrist for fradrag for 2011

 

03/01/2012 1010 Bespisning af forretningsforbindelser og ansatte under møder i virksomheder Kommentar til SKATs styresignal om momsfradrag for bespisning af forretningsforbindelser og ansatte under møder i virksomheden

 

Skatterådgivning København | Skatterådgiver siden 1987
UK Version