Moms *Plus

Moms *Plus

 

Dette momskursus retter sig mod erfarne bogholdere og yngre revisorer, der ønsker en større indsigt i momslovgivningen. Kurset vil behandle de særlige regler for moms ved handel med udlandet. Dvs. hvornår skal der opkræves dansk moms, og hvornår kan varer og ydelser faktureres uden moms? Kurset vil også have fokus på momsfradragsretten - særligt omkring reglerne for delvis fradragsret, herunder personalegoder. I forbindelse med gennemgangen af momsfradragsretten vil det tillige blive gennemgået situationer vedrørende godtgørelse af energiafgifter. Et kursus, der er rettet mod den, som har den praktiske erfaring, og som gerne vil opdateres og have en større indsigt. Kurset vil i stort omfang være baseret på situationer fra dagligdagen.

Følgende vil blive gennemgået

 • Handel med udlandet
 • Salg til udlandet af varer og tjenesteydelser
 • Køb fra udlandet
 • Monsregistrering i udlandet
 • Tilbagesøgning af moms i udlandet

Salgsmoms

 • Opgørelse af momsgrundlaget
 • Særlige forhold vedrørende rabatter, bonus, returvarer mv.

Købsmoms

 • Reklame eller repræsentation
 • Overnatning og bespisning, herunder mødeservering
 • Kørsel i varebiler, personbiler, mandskabsvogne
 • Personaleomkostninger, herunder telefoni, internet, hjemmearbejdsplads
 • Delvis fradragsret, blandede virksomheder

Energiafgifter

 • Procesenergi
 • Komfortenergi

Kurset henvender sig til

 • Bogholdere
 • Regnskabsassistenter og regnskabschefer i mellemstore og store virksomheder
 • Selvstændige bogholdere
 • Revisorassistenter
 • Andre med interesse for moms og afgifter.

Varighed

 • 8 efteruddannelsestimer

Pris

 • 3.600 kr. inkl. frokost – ekskl. moms

Kursusdatoer

 • 17. november 2020 på Glostrup Park Hotel, Hovedvejen 41, 2600 Glostrup
 • 24. november 2020 på Sabro Kro, Viborgvej 780, 8471 Sabro 

Tilmelding

 • Tilmeld dig under "Kursus/bestilling" eller send os en mail på revitax@revitax.com - Tilmeldingsfrist er den 19. oktober 2020

 

Underviser

Jens Staugaard

VAT Director LLM, cand.jur.
Direkte telefon: 3377 8115
js@revitax.com