Den nye skattekontrollov

Ny skattekontrollov og ny skatteindberetningslov - Retssikkerhedspakke III

Formål

Formålet med kurset er at give et overblik over nyskabelser og ændringer i den længe ventede reviderede skattekontrollov. Samtidig opnås der indblik i den nye skatteindberetningslov, der vedtages som led i retssikkerhedspakke III, hvad angår indhold, begreber og fremtidig retsanvendelse.

Indhold

Den nye skattekontrollov gennemgås, herunder:

 • Kontrolhjemler og pligtsubjekter
 • Det nye oplysningsbegreb for skattepligtige
 • Bestemmelser om oplysningspligt
 • Grænsen mellem tavshedspligt og oplysningspligt
 • Afskaffelse af teleselskabers oplysningspligt i visse tilfælde 
 • Nye bestemmelser om skønsmæssig ansættelse
 • Afskæring fra anvendelse af tast-selv ved misbrug
 • Ny klagemulighed til Skatteankestyrelsen
 • Frister og straf

Den nye skatteindberetningslov gennemgås med fokus på bl.a.

 • Automatiske indberetningspligter for bl.a. arbejdsgivere, banker og offentlige myndigheder
 • Frister og straf

Kurset henvender sig til

 • Revisorer
 • Advokater
 • Andre, der beskæftiger sig med skatteforhold i teori og praksis

Varighed

 • 8 efteruddannelsestimer inden for direkte og indirekte skatter

Dato

 • Glostrup: 30. oktober 2018

Tilmelding


Underviser

Martin Nors Hansen

Senior tax manager, cand.jur.
Direkte telefon: 3377 8106
mnh@revitax.com