Dødsbobeskatning, skatteoptimering i levende live og ved død

Dødsbobeskatning, skatteoptimering i levende live og ved død

Kurset indeholder en praktisk gennemgang med eksempler, hvor der tages afsæt i skifterettens indflydelse på skatteretten, når der opstår et bo, herunder hvorledes der inden død via testamenter, omdannelser mv. er mulighed for skatteoptimering af et fremtidigt dødsbo.

 

Formål

Det er formålet at bibringe deltagerne et generelt indblik i, hvilke muligheder der er for at skatteoptimere før og efter død, herunder den skifteretlige betydning for skatteretten i et bo når der er en længstlevende ægtefælle tilbage. 

Følgende spørgsmål vil blive besvaret:

 • Kan man som rådgiver gøre et skattepligtigt bo skattefrit?
 • Hvad er de optimale værdier i et bo?
 • Udlæg og boafgiftslovens § 12, hvor står vi nu?
 • Giver det mening at oprette et særbo?
 • Kan man som rådgiver komme galt afsted ved valg af skifteform?
 • Hvad med længstlevende ægtefælles skatter?
 
Med afsæt i de forskellige love vil følgende blive gennemgået:
 • Behandlingsmåderne i et dødsbo
 • Skattefritagne dødsboer, mellemperiode
 • Skattepligtige dødsboer, bobeskatningsperioden
 • Udlodning med og uden succession
 • Omdannelser før og efter død
 • Værdiansættelser
 • Passivposter
 • Boafgifter

 

Kurset henvender sig til
 • Revisorer og advokater på flere niveauer
 • Andre personer med professionel interesse for dødsboer mv.
Varighed
 • 8 efteruddannelsestimer
Pris
 • 3.600 kr. inkl. frokost – ekskl. moms
Kursusdatoer
 • 29. november 2022 kl. 8.30 - 16.30 på Scandic Glostrup, Roskildevej 550, 2605 Brøndby - Tilmeldingsfrist den 25. november 2022 - Ikke flere ledige pladser
 • 1. december 2022 kl. 8.30 - 16.30 på Hotel Koldingfjord, Fjordvej 154, 6000 Kolding - Tilmeldingsfrist den 28. november 2022 - Ikke flere ledige pladser
 
Underviser

Camilla Poulsen

Senior tax manager, Master i SKAT.
Direkte telefon: 3377 8109
cap@revitax.com