Dødsbobeskatning

Kurset indeholder en generel introduktion til dødsbobehandling og dødsbobeskatning.

Følgende spørgsmål vil blive besvaret:

 • Kan man som rådgiver gøre et skattepligtigt bo skattefrit?
 • Hvad er de optimale værdier i et bo?
 • Kan 1982-cirkulæret anvendes?
 • Skal der foretages skattemæssig succession, og kan der foretages succession?
 • Hvad kan man gøre, før man dør?

Formål

Formålet er at bibringe deltagerne et generelt indblik i behandlingsmåderne i et dødsbo og reglerne i dødsboskatteloven, så disse kan anvendes optimalt ved skifte af et eller flere boer.

Med afsæt i bl.a. dødsboskatteloven vil følgende blive gennemgået:

Behandlingsmåderne

 • Summarisk skifte
 • Egentligt skifte
 • Den praktiske afvikling af boet
 • Øvrige forhold


Skattekrav i dødsboet

 • Proklama
 • Frister
 • Inberetninger
 • Sagskyndig vurdering


Dødsboskatteretten

 • Dødsboer som skattesubjekter
 • Dødboets skattemæssige forhold
 • Skattefritagne dødsboer, mellemperiode
 • Skattepligtige dødsboer, bobeskatningsperiode
 • Dødsboets succession
 • Udlodning med succession
 • Værdiansættelser
 • Passivposter

Kurset henvender sig til

 • Revisorer og advokater på flere niveauer
 • Andre med professionel interesse for dødsboer

Varighed

 • 8 efteruddannelsestimer

Dato

 • Glostrup: 4. december 2018

Tilmelding

Underviser

Camilla Poulsen

Senior tax manager, Master i SKAT
Direkte telefon: 3377 8109
cap@revitax.com