Fokus på værdipapirbeskatning

 

Fokus på værdipapirbeskatning

Kurset giver overblik over reglerne for beskatning af udbytter og kapitalgevinster for selskaber og personer og kan medvirke til, at man som rådgiver ikke kommer til at tage del i, at kunderne træffer uhensigtsmæssige beslutninger i en skattemæssig kontekst. 

 

Formål

Formålet med kurset er at sætte deltagerne ind i hovedregler og undtagelser inden for værdipapirbeskatningen og henlede opmærksomheden på de faldgruber, der er, hvis man ikke er helt opdateret på beskatningsreglerne.

Herudover vil man få indsigt i, hvordan gevinst og tab opgøres og beskattes på forskellige værdipapirer omfattet af henholdsvis kursgevinstloven og aktieavancebeskatningsloven for selskabsinvestorer og personlige investorer.

 

Følgende vil blive gennemgået

 • Kvalifikation af de forskellige værdipapirer, omfattet af hhv. kursgevinstloven og aktieavancebeskatningsloven
 • Beskatningen af renter og udbytter
 • Realisationsbeskatning, lagerbeskatning og kombineret realisations- og lagerbeskatning
 • Avanceopgørelsen ved salg af værdipapirer
 • Beskatningen af gevinster og mulighederne for tabsfradrag
 • Værdipapirer i virksomhedsordningen
 • Kapitaltilførsel i selskaber ved kapitaludvidelse, herunder konvertible obligationer
 • Aktieombytning og aktiesplit
 • Overdragelse af værdipapirer mellem ægtefæller
 • Succession ved overdragelse af aktier m.v. (pengetanksreglen)

 

Kurset henvender sig til

 • Revisorer og advokater på alle niveauer
 • Andre med professionel interesse i beskatning af værdipapirer

 

Varighed

 • 8 efteruddannelsestimer

 

Pris

 • 3.600 kr. inkl. frokost - ekskl. moms

 

Kursusdatoer

 • 24. november 2020 på Glostrup Park Hotel, Hovedvejen 41, 2600 Glostrup
 • 17. november 2020 på Sabro Kro, Viborgvej 780, 8471 Sabro

 

Tilmelding

 • Tilmeld dig under "Kurser/Bestilling" eller send os en mail på revitax@revitax.com - Tilmeldingsfrist er den 19. oktober 2020

 

Underviser

 

Martin K. Jensen

Direktør, cand.jur., MTL

Direkte telefon: 33 77 81 23

mkj@revitax.com