Fokus på hovedaktionærbeskatning

De fleste af landets selskaber ejes af hovedaktionærer. Sådanne aktionærer har ofte behov for rådgivning om de forskellige dispositioners skattemæssige følgevirkninger. Området er omfattende og indeholder masser af muligheder, men er også præget af mange faldgruber.

SKAT igangsætter derfor løbende projekter særligt med henblik på kontrol af hovedaktionærers selvangivelser.

Formål

Formålet med kurset er at gøre deltagerne i stand til at rådgive hovedaktionærer om en lang række af de dispositioner, som er af skattemæssig betydning for hovedaktionærerne.

Med afsæt i lovgivningen og nyeste praksis vil følgende blive gennemgået

 • Hvornår er man hovedaktionær? 
 • Rette indkomstmodtager og omkostningsbærer
 • Beskatning af frie goder og skattefrie godtgørelser
 • Maskeret udbytte og udlodning
 • Armslængdeprincippet
  • Priser og vilkår
  • Primære, sekundære og korresponderende reguleringer
  • Betalingskorrektion, skatteforhold og omgørelse
 • Beskatning af ulovlige aktionærlån og seneste praksis på området
 • Overdragelse af aktier med succession
 • Kapitaludvidelser og konvertible obligationer

Kurset henvender sig til

 • Revisorer på flere niveauer
 • Medarbejdere hos skattemyndighederne

Varighed

 • 8 efteruddannelsestimer

Dato

 • Glostrup: 28. november 2018

Tilmelding

Underviser

Mark Arnecke

Senior tax manager, MTL
Direkte telefon: 3377 8125
ma@revitax.com