Beskatning af hovedaktionærer

Beskatning af hovedaktionærer

De fleste af landets selskaber ejes af hovedaktionærer. Sådanne aktionærer har ofte behov for rådgivning om de forskellige dispositioners skattemæssige følgevirkninger. Området er omfattende og indeholder masser af muligheder, men er også præget af mange faldgruber. Skattestyrelsen igangsætter derfor løbende projekter særligt med henblik på kontrol af hovedaktionærers selvangivelser.

Formål

Formålet med kurset er at gøre deltagerne i stand til at rådgive hovedaktionærer om en lang række af de dispositioner, som er af skattemæssig betydning for hovedaktionærerne.

Med afsæt i lovgivningen og nyeste praksis vil følgende blive gennemgået
 • Beskatning af frie goder og skattefrie godtgørelser
 • Hvornår er man hovedaktionær?
 • Rette indkomstmodtager og omkostningsbærer
 • Maskeret udbytte og udlodning
 • Armslængdeprincippet
  • Primære, sekundære og korresponderende reguleringer
  • Betalingskorrektion, skatteforbehold og omgørelse
 • Beskatning af aktionærlån og seneste praksis på området
 • Overdragelse af aktier med succession
 • Kapitaludvidelser og konvertible obligationer
Kurset henvender sig til
 • Revisorer på flere niveauer

 • Medarbejdere hos skattemyndighederne

Varighed
 • 8 efteruddannelsestimer
Pris
 • 3.600 kr. inkl. frokost – ekskl. moms
Kursusdatoer
 • 1. november 2022 kl. 8.30 - 16.30 på Scandic Glostrup, Roskildevej 550, 2605 Brøndby
 • 3. november 2022 kl. 8.30 - 16.30 på Hotel Sabro Kro, Viborgvej 780, 8471 Sabro
Tilmelding
 • Tilmeld dig under "Kurser/bestilling" eller send os en mail på revitax@revitax.com - tilmeldingsfrist den 28. september 2022
   
Underviser

Mark Arnecke

Senior tax manager, MTL.
Direkte telefon: 3377 8125
ma@revitax.com