Fokus på værdipapirbeskatning

Kurset skal give et overblik over reglerne for beskatning af udbytter og kapitalgevinster for selskaber og personer og kan medvirke til, at man som rådgiver ikke kommer til at tage del i, at kunderne ikke træffer uhensigtsmæssige beslutninger i en skattemæssig kontekst.

Formål

Formålet med kurset er at sætte deltagerne ind i hovedregler og undtagelser inden for værdipapirbeskatningen og henlede opmærksomheden på de faldgruber, der er, hvis man ikke er helt opdateret på beskatningsreglerne. Herudover vil man få indsigt i, hvordan gevinst og tab opgøres og beskattes på forskellige værdipapirer omfattet af henholdsvis kursgevinstloven og aktieavancebeskatningsloven for selskabsinvestorer og personlige investorer.

Med afsæt i virksomhedsskatteloven vil følgende blive gennemgået

 • Kvalifikationen af de forskellige værdipapirer, som er omfattet af hhv. kursgevinstloven og aktieavancebeskatningsloven
 • Beskatning af renter og udbytter
 • Realisationsbeskatning, lagerbeskatning og kombineret realisations- og lagerbeskatning
 • Avanceopgørelsen ved salg af værdipapirer
 • Beskatning af gevinster og mulighederne for tabsfradrag
 • Værdipapirer i virksomhedsordningen
 • Kapitaltilførsel i selskaber ved kapitaludvidelse, herunder konvertible obligationer
 • Aktieombytning og aktiesplit
 • Overdragelse af værdipapirer mellem ægtefæller
 • Værdipapirer i dødsboer
 • Succession ved overdragelse af aktier mv. (pengetanksreglen)

Kurset henvender sig til

 • Revisorer og advokater på alle niveauer
 • Andre med professionel interesse i beskatning af værdipapirer

Varighed

 • 8 efteruddannelsestimer

Dato

 • Sabro: 7. november 2018

Underviser

 • Martin K. Jensen
 • Ole Aagesen

Tilmelding

Underviser

 

Martin K. Jensen (Advitax)

Ole Aagesen

Taxpartner
Direkte telefon: 3377 8128
oa@revitax.com