Fokus på virksomhedsordningen

Selvom virksomhedsskatteloven kun i begrænset omfang er ændret de seneste år, så rummer den fortsat en række problemer, udfordringer og faldgruber. Det er derfor ikke uden risiko at beskæftige sig med virksomhedsordningen, medmindre man behersker gældende regler og nyeste praksis.

Følgende spørgsmål vil blive besvaret:

 • Konsekvenserne af privat gæld i virksomhedsordningen 
 • Udligning af negativ indskudskonto/fremadrettet opsparing
 • Sikkerhedsstillelser med aktiver i virksomhedsordningen
 • Ejendomme/prioritetsgæld i relation til indskud/hævning i virksomhedsordningen
 • Hvilke investeringer kan der foretages i virksomhedsordningen?
 • Virksomhedsordningen i relation til K/S og P/S

Formål

Formålet med kurset er at optimere deltagernes rådgivning og praktiske anvendelse af virksomhedsordningen.

Med afsæt i virksomhedsskatteloven vil følgende blive gennemgået

 • Betingelserne for at anvende virksomhedsordningen
 • Beregningerne i virksomhedsordningen
 • Opgørelse af de forskellige konti og specifikationer
 • Resultatdisponering, hævninger og hæverækkefølge
 • Indskud af beløb og/eller værdier
 • Privat gæld og rentekorrektion
 • Ophør med anvendelse af ordningen
 • Afståelse af virksomhed og delafståelse i virksomhedsordningen
 • Kapitalafkastordningen for aktier/anparter 

Kurset henvender sig til

 • Revisorer på alle niveauer
 • Andre med professionel interesse for beskatning af personligt erhvervsdrivende

Varighed

 • 8 efteruddannelsestimer

Dato

 • Glostrup: 20. november 2018
 • Sabro: 22. november 2018

Tilmelding

Undervisere

 • Camilla Poulsen
 • Ole Aagesen

Camilla Poulsen

Senior tax manager, Master i SKAT
Direkte telefon: 3377 8109
cap@revitax.com

Ole Aagesen

Taxpartner
Direkte telefon: 3377 8128
oa@revitax.com