Fokus på virksomhedsordningen 2019

Fokus på virksomhedsordningen

Selvom virksomhedsskatteloven kun i begrænset omfang er ændret de seneste år, så rummer virksomhedsordningen fortsat en række problemer, udfordringer og faldgruber. Det er derfor ikke uden risiko at beskæftige sig med virksomhedsordningen, medmindre man behersker gældende regler og nyeste praksis.

Følgende emner vil blive gennemgået:

 • Konsekvenserne af privat gæld i virksomhedsordningen.
 • Udligning af negativ indskudskonto/fremadrettet opsparing.
 • Sikkerhedsstillelser med aktiver i virksomhedsordningen.
 • Ejendomme/prioritetsgæld i relation til indskud/hævning i virksomhedsordningen.
 • Hvilke investeringer kan der foretages i virksomhedsordningen?
 • Hvornår mener Skattestyrelsen der er der tale om en hævning, Styresignal?
 • Sussession i opsparet overskud, passiv-post/handel med skatten.

Formål

Formålet med kurset er at optimere deltagernes rådgivning og praktiske anvendelse af virksomhedsordningen.

Med afsæt i virksomhedsskatteloven vil følgende blive gennemgået

 • Virksomhedsordningen
 • Betingelserne for at anvende virksomhedsordningen
 • Beregningerne i virksomhedsordningen
 • Opgørelse af de forskellige konti og specifikationer
 • Resultatdisponering, hævninger og hæverækkefølge
 • Indskud af beløb og/eller værdier
 • Privat gæld og rentekorrektion
 • Ophør med anvendelse af ordningen
 • Afståelse af virksomhed og delafståelse i virksomhedsordningen
 • Kapitalafkastordningen for aktier/anparter

Kurset henvender sig til

 • Revisorer på alle niveauer
 • Andre med professionel interesse for beskatning af personligt erhvervsdrivende

Varighed

 • 8 efteruddannelsestimer inden for direkte og indirekte skatter

Pris

 • 3.600 kr. inkl. frokost – ekskl. moms

Kursusdatoer

 • 14. november 2019 på Glostrup Park Hotel, Hovedvejen 41, 2600 Glostrup
 • 21. november 2019 på Sabro Kro, Viborgvej 780, 8471 Sabro

Tilmelding

Tilmeld dig under "Kurser/bestilling" eller send os en mail på revitax@revitax.com

 

Undervisere

Camilla Poulsen

Senior tax manager, master i SKAT
Direkte telefon: 3377 8109
cap@revitax.com

Ole Aagesen

Tax partner
Direkte telefon: 3377 8128
oa@revitax.com