Fonde og foreninger - skat og moms

Fonde og foreninger - skat og moms

Reglerne om beskatning af fonde og foreninger er vanskelige, ligesom udformning af vedtægter mv. er af betydning, når den skattepligtige indkomst skal opgøres. Endvidere kan fonde og foreninger opleve store udfordringer, når det skal klarlægges, om man er pligtig til at afregne moms af sine forskellige indtægter, herunder tilskud, samt eventuelt opgøre sin momsfradragsret og lønsumsafgift.

Formål

Formålet med kurset er at gøre deltagerne i stand til at rådgive fonde og foreninger om skatte- og momsreglerne på området.

Med afsæt i skatte- og momslovgivningen og den nyeste praksis på området vil følgende blive gennemgået
 • Den subjektive og objektive skattepligt for fonde, brancheforeninger og arbejdsmarkedssammenslutninger, herunder de forhold, der har betydning for indkomstopgørelsen i form af bl.a. afgrænsningen mellem erhvervsmæssige og øvrige indtægter, behandlingen af gaver og arv, reglerne om realisationsbeskatning af aktier, fradrag for uddelinger, hensættelser mv., fradrag for nettokurstab, overførselsreglen osv.
 • Den subjektive og objektive skattepligt for andre foreninger mv., herunder f.eks. andelsboligforeninger
 • Selvangivelsespligt og erklæringsskema
 • Momspligtige fonde og foreninger
 • Momsfritagelser for fonde og foreninger
 • Moms af tilskud
 • Opgørelse af momsfradragsret
 • Momskompensationsordningen for almengørende foreninger mv.
 • Lønsumsafgift
Kurset henvender sig til
 • Revisorer på flere niveauer
 • Advokater og bestyrelsesmedlemmer
 • Medarbejdere hos Skattestyrelsen
 • Andre med interesse for fonde mv.
Varighed
 • 8 efteruddannelsestimer
Pris
 • 3.600 kr. inkl. frokost - ekskl. moms
Kursusdatoer
 • 11. oktober 2022 kl. 8.30 - 16.30 på Hotel Sabro Kro, Viborgvej 780, 8471 Sabro
 • 13. oktober 2022 kl. 8.30-16.30 på Scandic Glostrup, Roskildevej 550, 2605 Brøndby
Tilmelding
 • Tilmeld dig under "Kursus/Bestilling" eller send os en mail på revitax@revitax.com - tilmeldingfrist den 7. september 2022
Undervisere

 

Martin K. Jensen

Direktør, cand.jur., MTL
Direkte telefon: 3377 8123
mkj@revitax.com

 

Jacob Stagaard Larsen

Senior VAT manager, LLM
Direkte telefon: 3377 8107
jsl@revitax.com