Fonde og foreninger

Reglerne om beskatning af fonde og foreninger er vanskelige, ligesom udformning af vedtægter mv. er af betydning, når den skattepligtige indkomst skal opgøres.

Endvidere kan fonde og foreninger opleve store udfordringer, når det skal klarlægges, om man er pligtig til at afregne moms af sine forskellige indtægter, herunder tilskud, samt eventuelt opgøre sin momsfradragsret og lønsumsafgift.

Formål

Formålet med kurset er at gøre deltagerne i stand til at rådgive fonde og foreninger om skattereglerne på området.

Med afsæt i skattelovgivningen og den nyeste praksis på området vil følgende blive gennemgået

 • Den subjektive og objektive skattepligt for fonde, brancheforeninger og arbejdsmarkedssammenslutninger, herunder de særlige regler om aktier og obligationer 
 • Den subjektive og objektive skattepligt for andre foreninger mv., herunder f.eks. andelsforeninger
 • Selvangivelsespligt og erklæringsskema
 • Momspligtige fonde og foreninger
 • Momsfritagelser for fonde og foreninger
 • Moms af tilskud
 • Opgørelse af momsfradragsret
 • Momskompensationsordningen for almengørende foreninger mv.
 • Lønsumsafgift

Kurset henvender sig til

 • Revisorer på flere niveauer
 • Advokater og bestyrelsesmedlemmer 
 • Medarbejdere hos SKAT
 • Andre med interesse for fonde mv.

Varighed

 • 8 efteruddannelsestimer

Dato

 • Glostrup: 29. november 2018
 • Sabro: 27. november 2018

Tilmelding

Underviser

 

Martin K. Jensen

 

Jacob S. Larsen

Senior VAT manager, LLM
Direkte telefon: 3377 8107
jsl@revitax.com