GDPR i praksis

GDPR i praksis

Formålet med kurset er - med afsæt i skatte- og afgiftsområdet - at give et indblik i de vigtigste GDPR-regler og aktuel praksis, som knytter sig hertil. Herunder gennemgås reglerne for indsigelse og håndhævelse af rettigheder samt reglerne om sanktioner og straf.

 

Indhold

Følgende gennemgås:

 • Overblik over forordningen - systematik og grundbegreber
 • Grundlæggende rettigheder - herunder retten til indsigt og underretning
 • Forholdet til databeskyttelsesloven
 • Hvem er dataansvarlig, og hvem er databehandler? Hvad er betydningen heraf?
 • Hvornår er der krav om en databehandleraftale, og hvad skal aftalen indeholde?
 • Behandling af personoplysninger
 • Udveksling af oplysninger med andre, herunder med Skattestyrelsen
 • Skattemyndighedernes udveksling af oplysninger internt og med andre
 • Generalklausulen i artikel 5 - betydning i praksis
 • Gennemsigtighed/Oplysningspligt
 • Udtrykkelige og legitime formål
 • Hjemmel til behandling
 • Dataminimering
 • Datakvalitet/ajourføring
 • Periode for opbevaring
 • Sletning/anonymisering
 • Sikkerhedskrav
 • Krav om DPO (Databeskyttelsesrådgiver)
 • Krav til DPOens involvering
 • Datatilsynets rolle og kompetence, herunder mulighed for bøder

 

Kurset henvender sig til

 • Revisorer
 • Advokater
 • Andre, der beskæftiger sig med behandling af personoplysninger på skatteområdet i teori og praksis

 

Varighed

 • 4 efteruddannelsestimer

 

Pris

 • 2.400 kr. inkl. frokost - ekskl. moms

 

Kursusdatoer

 • 3. december 2020 på Glostrup Park Hotel, Hovedvejen 41, 2600 Glostrup
 • 10. december 2020 på Sabro Kro, Viborgvej 780, 8571 Sabro

 

Tilmelding

 • Tilmeld dig under "Kurser/Bestilling" eller send os en mail på revitax@revitax.com - tilmeldingsfristen er den 4. november 2020

 

Underviser

Martin Nors Hansen

Senior Tax Manager, cand.jur.

Direkte telefon: 33 77 81 06

mnh@revitax.com