Generationsskifte 2019

Generationsskifte

Et generationsskifte i en erhvervsvirksomhed er en hel eller delvis overdragelse indenfor eller udenfor familiekredsen. Et generationsskifte kan enten gennemføres i levende live eller ved arv i forbindelse med dødsfald. Ved et ikke planlagt generationsskifte vil virksomheden efter ejerens død overgå til boet/arvingerne. Boet eller et eventuelt testamente vil fastlægge, hvem der herefter skal overtage og drive virksomheden videre.

Formål

Formålet med kurset er at gøre deltagerne i stand til at kunne planlægge og gennemføre en virksomhedsoverdragelse med optimal skattemæssig udskydelse af skatter og afgifter.

Følgende vil blive gennemgået

 • Overdragelse af personlig virksomhed med virksomhedsordningen
 • Overdragelse af aktier/anparter i en virksomhed i et kapitalselskab (A/S og ApS)
 • Overdragelse af aktier/anparter i en koncern (holding)
 • Overdragelse af virksomhed/opsparet overskud mellem ægtefæller
 • Værdiansættelsesprincipper og -metoder
 • Skatteudskydelse med succession
 • Beregning af udskudt skat og beregning af passivposter
 • Finansiering af overdragelsessummer

Kurset henvender sig til

 • Revisorer og advokater på alle niveauer
 • Andre med professionel interesse i generationsskifte

Varighed

 • 8 efteruddannelsestimer

Pris

 • 3.600 kr. inkl. frokost – ekskl. moms

Kursusdatoer

 • 5. december 2019 på Sabro Kro, Viborgvej 780, 8471 Sabro
 • 12. december 2019 på Glostrup Park Hotel, Hovedvejen 41, 2600 Glostrup

Tilmelding

Tilmeldingsfrist

 • 5. november 2019

Undervisere

Camilla Poulsen

Senior tax manager, master i SKAT
Direkte telefon: 3377 8109
cap@revitax.com

Ole Aagesen

Tax partner
Direkte telefon: 3377 8128
oa@revitax.com