Grundejernes Investeringsfond

Grundejernes Investeringsfond

Reglerne om henlæggelse til vedligeholdelse og forbedringer på det lejeretlige område er yderst komplicerede, blandt andet fordi der eksisterer flere forskellige hensættelsesordninger med hver deres særpræg. Dertil volder den skattemæssige behandling efter især ligningslovens § 14 G store problemer for udlejernes vedkommende, og ikke mindst kompliceres hele området af, at der ved begreberne vedligeholdelse og forbedring i skatteretlig henseende ofte ikke forstås det samme som i lejeretlig henseende.

Formål

Formålet med kurset er at give et solidt kendskab til de lejeretlige hensættelsesordninger og deres skattemæssige behandling med særlig vægt på forståelsen af bestemmelsen i ligningslovens § 14 G. Såvel teori som praktiske eksempler på den skattemæssige håndtering af de forskellige konti vil indgå i kurset.

 
Med afsæt i LL § 14 G vil følgende blive gennemgået
 • De lejeretlige regler for hensættelsesordninger i boligreguleringslovens §§ 18 og 18 b og lejelovens § 63 a
 • Hvilke ejendomme er omfattet?
 • Hensættelser
 • Anvendelse af hensættelserne
 • Regnskabspligt
 • Føring af konti, herunder udbetalinger
 • Kontoføringsregler overfor Grundejernes Investeringsfond
 • Nedrivning eller overgang til anden benyttelse
 • Forskellen på lejeretlig og skatteretlig vedligeholdelse og forbedring
 • Den skattemæssige behandling af de lejeretlige hensættelsesordninger
Kurset henvender sig til
 • Revisorer på flere niveauer
 • Medarbejdere hos Skattestyrelsen
 • Andre personer med professionel interesse for Grundejernes Investeringsfond
Varighed
 • 4 Timer
Pris
 • 2.400 kr. inkl. frokost, ekskl. moms
Kursusdato
 • 26. oktober 2021 kl. 8.30 - 12.30 på Sabro Kro, Viborgvej 780, 8471 Sabro
 • 2. november 2021 kl. 8.30 - 12.30 på Glostrup Park Hotel, Hovedvejen 41, 2600 Glostrup
Tilmelding
 • Tilmeld dig under "Kurser/Bestilling" eller send os en mail på revitax@revitax.com - tilmeldingsfrist er den 23. september 2021
Underviser
Mark Arnecke

Senior tax manager, MTL
Direkte telefon: 3377 8125
ma@revitax.com