Grundlæggende skatteret og skatteberegning

Grundlæggende skatteret og skatteberegning

Dette kursus er målrettet dig, som i dit arbejde beskæftiger dig med økonomi og skat. Kurset gennemgår en række centrale skatteretlige områder, som har væsentlig betydning for beskatningen af fysiske personer, herunder hvordan forskellige former for indtægter kvalificeres og beskattes, og hvad der kan fratrækkes i indkomstopgørelsen. Endvidere vil oplysningsskemaet og skatteberegning på udvalgte områder blive gennemgået. Der er i høj grad blive tale om case-baseret undervisning med henblik på at gøre undervisningen praktisk orienteret og operationel.

Indholdet i hovedtræk
Indkomst og indkomstgrundlag
 • Forholdet mellem SL § 4 og § 5

Indtægter
 • Lønindtægter, personalegoder generelt, fri bil m.v.
 • Erhvervsdrivende, honorarmodtager, lønmodtager
 • Behandling af misbrug/uddannelse/jubilæumsgratiale mm.
 • Konkurrencer, spil, tilfældige erhvervelser mm.
 • Erstatning og godtgørelser
Udgifter
 • Udgiftsbegrebet
 • Afgrænsning overfor private udgifter mm.
 • Fradrag i den skattepligtige indkomst
 • Periodisering af indtægter og udgifter i en skatteretlig kontekst
 • Rette indkomstholder/udgiftsholder
Skatteberegning
 • Generelt om skatteberegning
 • Skatteopgørelsen
 • Skatteberegningen, herunder for ægtefællebeskatningen
 • Kildeartsbegrænsninger
 • Privatforbrugsberegninger
Kurset henvender sig til
 • Revisorer og advokater på flere niveauer
 • Bogholdere
 • Andre personer med professionel interesse for grundlæggende skatteret og skatteberegning​
Varighed
 • 8 efteruddannelsestimer
Pris
 • 3.600 kr. inkl. frokost, ekskl. moms
Kursusdato
 • 14. december 2021 kl. 8.30-16.30 på Sabro Kro, Viborgvej 780, 8471 Sabro
 • 16. december 2021 kl. 8.30-16.30 på Glostrup Park Hotel, Hovedvejen 41, 2600 Glostrup
Tilmelding
 • Tilmeld dig under "Kurser/Bestilling" eller send os en mail på revitax@revitax.com - tilmeldingsfrist er den 11. november 2021
Undervisere
Andreas Albrechtsen

Senior tax manager, cand.jur.
Direkte telefon: 3377 8119
aal@revitax.com

 

Martin Christensen

Tax manager, Master i skat
Direkte telefon: 3377 8110
mc@revitax.com