Indberetning, hvidvask, ansvar og straf

Indberetning, hvidvask, ansvar og straf

Formålet med kurset er dels at give et indblik i skatteindberetningsloven, som trådte i kraft den 1. januar 2019, hvad angår indhold, nyskabelser og sammenhængen med kontrol- og kildeskattereglerne samt at give en operationel indsigt i reglerne om hvidvask og dermed forbundet indberetningspligt og ansvar. Endvidere giver kurset en introduktion til FATCA- og CRS-indberetningsreglerne.

 

Indhold

Følgende gennemgås:

Indberetnings-, kontrol- og kildeskatteregler

 • Private arbejds- og hvervgivere m.v.
 • Finansielle virksomheder m.v.
 • Fonde og foreninger m.v.
 • Selskaber m.v.
 • Fagforeninger og arbejdsløshedskasser
 • Offentlige myndigheder
 • Andre indberetninger
 • Ansvar og straf

 

Regler om hvidvask

 • Overblik over lovens regler om hvidvaskkontrol
 • Opmærksomhedspunkter og kontroller i forhold til overholdelse af lovens krav
 • Indhentelse af ID
 • Dokumentationskrav ved særlige transaktioner
 • Betydningen af reelle ejerforhold
 • Kundekendskab
 • Mistankekriteriet
 • Undersøgelses-, underretnings- og indberetningspligter samt -procedurer
 • Whistleblowerordning
 • Ansvar og straf

 

Introduktion til FATCA og CRS m.v.

 • Indholdet af reglerne
 • Indberetningsproceduren
 • Ansvar

 

Kurset henvender sig til

 • Revisorer
 • Advokater
 • Andre, der beskæftiger sig med skatteforhold og -rådgivning i teori og praksis

 

Varighed

 • 8 efteruddannelsestimer

 

Pris

 • 3.600 kr. inkl. frokost - ekskl. moms

 

Kursusdatoer

 • 25. november 2020 på Glostrup Park Hotel, Hovedvejen 41, 2600 Glostrup
 • 18. november 2020 på Sabro Kro, Viborgvej 780, 8471 Sabro

 

Tilmelding

 • Tilmeldt dig under "Kurser/Bestilling" eller skriv til os på revitax@revitax.com - tilmeldingsfrist er den 20. oktober 2020.

 

Underviser

Martin Nors Hansen

Senior Tax Manager, cand.jur.

Direkte telefon: 33 77 81 06

mnh@revitax.com