Indberetning til Skattestyrelsen i teori og praksis 2019

Indberetning til Skattestyrelsen i teori og praksis

Formål

Formålet med kurset er at give indblik i skatteindberetningsloven, som er trådt i kraft den 1. januar 2019, hvad angår indhold, nyskabelser og sammenhængen med kontrol- og kildeskattereglerne samt persondataforordningen (GDPR). Endvidere gennemgås øvrige dataudvekslingsregler på skatteområdet.

Indhold

Følgende gennemgås:

 • Indberetnings- kontrol- og kildeskatte-regler
 • Persondataforordningen (GDPR)
 • Private arbejds- og hvervgivere m.v. 
 • Finansielle virksomheder m.v.
 • Fonde og foreninger m.v. 
 • Selskaber m.v. 
 • Fagforeninger og arbejdsløshedskasser
 • Offentlige myndigheder
 • Andre indberetninger
 • Øvrige dataudvekslingsregler på skatteområdet, herunder FATCA, CRS m.v.
 • Fælles bestemmelser og administrations- og kontrolbestemmelser
 • Ansvar, retsvirkning og straf

Kurset henvender sig til

 • Revisorer
 • Advokater
 • Andre, der beskæftiger sig med skatte-forhold i teori og praksis

Varighed

 • 4 efteruddannelsestimer inden for direkte og indirekte skatter

Pris 

 • 2.400 kr. inkl. frokost - ekskl. moms

Kursusdatoer

 • 5. november 2019 på Glostrup Park Hotel, Hovedvejen 41, 2600 Glostrup
 • 12. november 2019 på Sabro Kro, Viborgvej 780, 8471 Sabro

Tilmelding

Tilmeld dig under "Kurser/bestilling" eller send os en mail på revitax@revitax.com

Tilmeldingsfrist

 • 4. oktober 2019

Underviser

Martin Nors Hansen

Senior tax manager, cand.jur.
Direkte telefon: 3377 8106
mnh@revitax.com