Indberetningspligter i et skatterådgivningsperspektiv

Indberetningspligter i et skatterådgivningsperspektiv

Formålet med kurset er dels at give et indblik i skatteindberetningsloven, som trådte i kraft den 1. januar 2019, hvad angår indhold, nyskabelser og sammenhængen med kontrol- og kildeskattereglerne. Endvidere giver kurset indsigt i DAC6 og reglerne om hvidvask og hermed forbundet indberetningspligt og ansvar i et skatterådgivningsperspektiv.

Indhold

Følgende gennemgås:

Indberetnings-, kontrol- og kildeskatteregler
 • Private arbejds- og hvervgivere m.v.
 • Finansielle virksomheder m.v.
 • Fonde og foreninger m.v.
 • Selskaber m.v.
 • Fagforeninger og arbejdsløshedskasser
 • Offentlige myndigheder
 • Andre indberetninger
 • Ansvar og straf
DAC6
 • Reglernes baggrund
 • Hvornår er man indberetningspligtig?
 • Grænseoverskridende ordninger
 • Hvad skal indberettes?
 • Nærmere om den indberetningspligtiges forpligtelser
 • Mellemmandsbegrebet
 • Frister
 • Ansvar
Regler om hvidvask
 • Overblik over lovens regler om hvidvaskkontrol
 • Opmærksomhedspunkter og kontroller i forhold til overholdelse af lovens krav
 • Indhentelse af ID
 • Dokumentationskrav ved særlige transaktioner
 • Betydningen af reelle ejerforhold
 • Kundekendskab
 • Mistankekriteriet
 • Undersøgelses-, underretnings- og indberetningspligter samt -procedurer
 • Whistleblowerordning
 • Ansvar og straf
Kurset henvender sig til
 • Revisorer
 • Advokater
 • Andre, der beskæftiger sig med skatteforhold og -rådgivning i teori og praksis
Varighed
 • 8 efteruddannelsestimer
Pris
 • 3.600 kr. inkl. frokost - ekskl. moms
Kursusdatoer
 • 14. oktober 2021 kl. 8.30 - 16.30 på Glostrup Park Hotel, Hovedvejen 41, 2600 Glostrup
 • 28. oktober 2021 kl. 8.30 - 16.30 på Sabro Kro, Viborgvej 780, 8471 Sabro
Tilmelding
 • Tilmeldt dig under "Kurser/Bestilling" eller skriv til os på revitax@revitax.com - Tilmeldingsfrist • 9. september 2021
Underviser
Martin Nors Hansen

Senior tax manager, cand.jur.
Direkte telefon: 3377 8106
mnh@revitax.com