Moms *Plus

Moms *Plus

Dette momskursus retter sig mod erfarne bogholdere og yngre revisorer, der ønsker en større indsigt i momslovgivningen. Kurset vil behandle de særlige regler for moms ved handel med udlandet. Dvs. hvornår skal der opkræves dansk moms, og hvornår kan varer og ydelser faktureres uden moms. Kurset vil også have fokus på momsfradragsretten - særligt omkring reglerne for delvis fradragsret, herunder personalegoder. I forbindelse med gennemgangen af momsfradragsretten vil der tillige blive gennemgået situationer vedrørende godtgørelse af energiafgifter. Et kursus, der er rettet mod den, som har den praktiske erfaring, og som gerne vil opdateres og have en større indsigt. Kurset vil i stort omfang være baseret på situationer fra dagligdagen.

Følgende vil blive gennemgået
 • Handel med udlandet
 • Salg til udlandet af varer og tjenesteydelser
 • Køb fra udlandet
 • Momsregistrering i udlandet
 • Tilbagesøgning af moms i udlandet
Salgsmoms
 • Opgørelse af momsgrundlaget
 • Særlige forhold vedrørende rabatter, bonus, returvarer mv.
Købsmoms
 • Reklame eller repræsentation
 • Overnatning og bespisning, herunder mødeservering
 • Kørsel i varebiler, personbiler, mandskabsvogne
 • Personaleomkostninger, herunder telefoni, internet, hjemmearbejdsplads
 • Delvis fradragsret, blandede virksomheder
Energiafgifter
 • Procesenergi
 • Komfortenergi
Kurset henvender sig til
 • Bogholdere
 • Regnskabsassistenter og regnskabschefer i mellemstore og store virksomheder
 • Selvstændige bogholdere
 • Revisorassistenter
 • Andre med interesse for moms og afgifter
Varighed
 • 8 efteruddannelsestimer
Pris
 • 3.600 kr. inkl. frokost - ekskl. moms
Kursusdatoer
 • 18. november 2021 kl. 8.30 - 16.30 på Glostrup Park Hotel, Hovedvejen 41, 2600 Glostrup
 • 25. november 2021 kl. 8.30 - 16.30 på Sabro Kro, Viborgvej 780, 8471 Sabro - AFLYST
Tilmelding
Underviser
Jens Staugaard

VAT Director, LLM
Direkte telefon: 3377 8115
js@revitax.com