Når SKAT banker på - Rådgivers rettigheder og ansvar

Kurset giver et overblik over reglerne for rådgivers rettigheder og ansvar i skatteprocessen - når SKAT banker på. Rettigheder, muligheder og indsigelsesregler i forhold til SKATs sagsbehandling gennemgås, ligesom kurset sætter fokus på grænserne for rådgivers medvirken. Endelig behandles ansvar og retssikkerhedsmæssige garantier, hvis der undervejs opstår spørgsmål i relation til, hvorvidt grænser er overtrådt.

Formål

Formålet med kurset er - set i rådgiverperspektiv - at sætte deltagerne ind i vigtige rettigheder og faldgruber forbundet med, at SKAT rejser en sag. Hvornår er der tale om en skattesag, kan man/bør man indgå aftaler med SKAT, og hvad indebærer det i forhold til rettigheder og pligter? Hvad betyder det i processen, at der måske kan blive tale om ansvar? Hvor går grænserne, og hvem foretager ansvarsvurderingen? Må SKAT udveksle oplysninger med andre? Klagemuligheder i skatteprocessen gennemgås ligesom klagemyndighedernes reaktionsmuligheder behandles. Kurset orienterer herunder om den nye skatteenhed hos Folketingets Ombudsmand.

Følgende vil blive gennemgået

 • Hvornår er der tale om en skattesag?
 • SKATs oplysnings- og vejledningspligt 
 • Hvem/hvad/hvor i SKAT - enhedernes kompetence og ansvar 
 • Rådgiver som bærer af partens rettigheder 
 • Ret til partshøring, aktindsigt og indsigt i persondata 
 • Sagsfremstilling - retsvirkninger af sagsbehandlingsfejl 
 • Indsigelse og klage - Hvad kan behandles hvor, og hvad er reaktionsmulighederne? 
 • SKATs retssikkerhedschef, Skatteankestyrelsen og Folketingets Ombudsmand 
 • Oplysningspligt - rådgivers rolle 
 • Rådgivers ansvar i forbindelse med afgivelse af oplysninger om klientens skatte- eller afgiftsforhold
 • Rådgivers medvirken - rettigheder, pligter, ansvar
 • Retten til at undgå selvinkriminering
 • Disciplinæransvar efter henholdsvis revisorloven og retsplejeloven
 • God revisorskik og god advokatskik

Kurset henvender sig til

 • Revisorer og advokater på flere niveauer
 • Andre med professionel interesse for skattesager 

Varighed

 • 8 efteruddannelsestimer

Dato

 • Glostrup: 13. december 2018
 • Sabro: 11. december 2018

Tilmelding

Underviser

Martin Nors Hansen

Senior tax manager, cand.jur.
Direkte telefon: 3377 8106
mnh@revitax.com