Når “SKAT” banker på 2.0 2019

Når "SKAT" banker på

Kurset giver en opdatering i rådgivers rettigheder og ansvar i skatteprocessen – når ”SKAT” banker på, herunder i lyset af regeringens seneste retssikkerhedspakker og persondataforordningen. Der tages afsæt i Skattestyrelsens aktuelt prioriterede indsatsområder. Rettigheder og indsigelsesmulighederne i forhold til Skattestyrelsens og Gældsstyrelsens sagsbehandlingsskridt gennemgås, ligesom kurset behandler Skattestyrelsens kontrol- og indgrebsmuligheder i lyset af den nye skattekontrollov, der trådte i kraft den 1. januar 2019. Endelig behandles spørgsmålet om ansvar, hvis der undervejs eller efterfølgende opstår spørgsmål om, hvorvidt grænser er overtrådt.

Formål

Formålet med kurset er – set i et rådgiverperspektiv - at sætte deltagerne ind i rettigheder, muligheder og faldgruber forbundet med Skattestyrelsens sagsbehandling. Ligeledes berøres Gældsstyrelsens sagsbehandling. Hvornår er der tale om en skattesag, og hvad indebærer det i forhold til rettigheder og pligter? Hvordan og hvornår spiller persondataforordningen ind? Hvad betyder det i processen, at der måske kan blive tale om ansvar? Hvor går grænserne? Må Skatteforvaltningen udveksle oplysninger med andre, og hvilke oplysninger må skaffes til veje og inddrages i en skattesag?

Klagemuligheder i skatteprocessen gennemgås, ligesom klagemyndighedernes reaktionsmuligheder behandles.

Følgende vil blive gennemgået

 • Hvornår er der tale om en skattesag?
 • Oplysnings- og vejledningspligt
 • Hvem/hvad/hvor i Skatteforvaltningen – særligt Skattestyrelsen og Gældsstyrelsen
 • Seneste retssikkerhedspakker
 • Rådgiver som bærer af partens rettigheder
 • Kontrol, indgreb, sagsbehandling
 • Retten til at undgå selvinkriminering
 • Gældsstyrelsen og tvangsinddrivelsesprocessen – hovedtræk og aktuel status
 • Hovedtræk i EU ́s persondataforordning (GDPR)
 • Retsvirkning af sagsbehandlingsfejl i skatteprocessen
 • Klage – Hvad kan behandles hvor, og hvad er reaktionsmulighederne?
 • Rådgivers medvirken – rettigheder, pligter, ansvar
 • Disciplinæransvar efter henholdsvis revisorloven og retsplejeloven
 • God revisorskik og god advokatskik

Kurset henvender sig til

 • Revisorer og advokater på alle niveauer
 • Andre med professionel interesse i skattesager

Varighed

 • 8 efteruddannelsestimer inden for direkte og indirekte skatter

Pris

 • 3.600 kr. pr. deltager inkl. frokost – ekskl. moms

Kursusdatoer

 • 5. december 2019 på Glostrup Park Hotel, Hovedvejen 41, 2600 Glostrup
 • 10. december 2019 på Sabro Kro, Viborgvej 780, 8471 Sabro

Tilmelding

Tilmeldingsfrist

 • 5. november 2019

Underviser

Martin Nors Hansen

Senior tax manager, cand.jur.
Direkte telefon: 3377 8106
mnh@revitax.com