Omstrukturering i skattemæssigt perspektiv

Der opstår løbende en lang række situationer, hvor virksomheder har behov for at foretage selskabsretlige omstruktureringer. Imidlertid er selskabsretten i vidt omfang styrende for, hvilke løsninger der vælges, og der er derfor god grund til at kunne beherske de skatteretlige regler for omstrukturering. Kurset vil tage udgangspunkt i praktiske eksempler og vil bl.a. give svar på følgende spørgsmål:

 • Skal der foretages en skattefri eller en skattepligtig omstrukturering?
 • Underskudsbegrænsning, hvornår indtræder dette?
 • Kan der handles med et underskud?
 • Hvornår kan det betale sig at søge SKAT om tilladelser?

Formål

Formålet med kurset er, at deltagerne skal kunne anvende og rådgive om mulighederne for omstruktureringer, herunder identificere de relevante problemstillinger og faldgruber inden omstruktureringen gennemføres.

Med afsæt i fusionsskatteloven vil følgende blive gennemgået

 • Fusioner
 • Spaltninger
 • Tilførsel af aktiver
 • Aktieombytning
 • Skattepligtige omdannelser
 • Køb og salg af aktiver (aktivoverdragelse)
 • Overordnet om virksomhedsomdannelse og faldgruber 

Kurset henvender sig til

 • Revisorer på flere niveauer
 • Andre med professionel interesse for virksomhedsomstrukturering
 • Advokater

Varighed

 • 8 efteruddannelsestimer

Dato

 • Glostrup: 23. oktober 2018
 • Sabro: 31. oktober 2018

Tilmelding

Underviser

Ebbe Melchior

Adm. direktør, cand.jur.
Direkte telefon: 3377 8110
em@revitax.com