Personalegoder – skat og moms

Personalegoder – skat og moms

Dette kursus er målrettet dig, som i dit arbejde beskæftiger dig med økonomi, løn, skat og moms. Kurset gennemgår de skatte- og momsmæssige udfordringer, der er forbundet med personalegodeområdet lige fra skattesatser, beløbsgrænser til beregninger. På kurset gennemgås tillige regler og betingelser for rejse- og befordringsgodtgørelse. Gennemgangen vil i høj grad være case-baseret med henblik på at gøre undervisningen praktisk orienteret og operationel.

Formål

Det er formålet at bibringe deltagerne et solidt kendskab til reglerne om skat, moms og afgifter omkring personalegoder, herunder praksis på udvalgte områder.

Indholdet i hovedtræk
 • Den skattemæssige afgrænsning af personalegoder (styrer indberetningspligten)
 • Hvilke personalegoder beskatte med markedsværdien og hvilke efter standardsatser?
 • Hvilke personalegoder er skattefrie?
 • Hvilke personalegoder er A-indkomst, og hvilke er B-indkomst?
 • Bagatelgrænserne for påskønnelser og arbejdsrelaterede goder- krav til opsamling af data pr. medarbejder.
 • Den momsmæssige behandling af visse personalegoder - fuld, delvis eller ingen fradragsret. Gennemgås i sammenhæng med den skattemæssige behandling af udvalgte typer af personalegoder.
 • Fleksible lønpakker og bruttotrækordninger/lønomlægning - om styring af mange ansatte - hvilke goder er omfattet? Hvornår kan det betale sig?
 • Indberetning af personalegoder til rubrik 55 - hvem og hvad er omfattet? Hvilke regler gælder?
 • Værdiansættelsen af goder, arbejdsgivers forpligtelser, herunder indeholdelsespligt og indberetningspligt.
 • Hvilke personalegoder skal indberettes, og hvem har ansvaret?
 • Personalegode contra personalepleje - hvor går grænsen?
 • Gennemgang af udvalgte personalegoder, såsom gaver til medarbejdere, madordninger, personalearrangementer, firmabil, mm.
Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelser
 • Almindelige betingelser, som skal være opfyldt.
 • Rejsebegrebet – hvornår er en medarbejder på rejse?
 • Udbetaling af skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse. Muligheder og faldgruber - hvor skal man være opmærksom, herunder iagttagelse af 60-dages-reglen? At tage fejl her kan blive en dyr fornøjelse.
 • Skattestyrelsen har fuld fokus på korrekt dokumentation – den mindste formelle fejl kan udløse beskatning.
 • Godtgørelse i forbindelse med kørsel til kurser/uddannelse – særlige regler. Ofte overset!!
 • Nyeste domme og afgørelser på området gennemgås.
Kurset henvender sig til
 • Revisorer og advokater på flere niveauer
 • Andre personer med professionel interesse for personalegoder
Varighed
 • 8 efteruddannelsestimer
Pris
 • 3.600 kr. inkl. frokost, ekskl. moms
Kursusdato
 • 2. november 2021 kl. 8.30-16.30 på Sabro Kro, Viborgvej 780, 8471 Sabro
 • 4. november 2021 kl. 8.30-16.30 på Glostrup Park Hotel, Hovedvejen 41, 2600 Glostrup
Tilmelding
 • Tilmeld dig under "Kurser/Bestilling" eller send os en mail på revitax@revitax.com - tilmeldingsfrist er den 30. September 2021
Undervisere
Andreas Albrechtsen

Senior tax manager, cand.jur.
Direkte telefon: 3377 8119
aal@revitax.com

Jens Staugaard

VAT Director, LLM
Direkte telefon: 3377 8115
js@revitax.com