Rejsebureauer – Moms 2019

Rejsebureauer - Moms

Siden 2011 har der været specielle regler for rejsebureauers afregning af moms. På daværende tidspunkt blev der således indført en momsmæssig særordning for rejsebureauer.

Rejsebureauer, som i eget navn sælger pakkerejser til en rejsende, betaler moms af deres fortjenstmargen og ikke af omsætningen. Derimod skal rejsebureauer betale moms efter momslovens almindelige regler, når de formidler rejser i fremmed navn. Rejsebureauer betaler dog slet ikke moms ved salg/formidling af rejser uden for EU, men der er fradragsret for moms efter momslovens almindelige regler.

Mange rejsebureauer har endvidere momsfritaget salg/formidling af forsikringer, hvilket medfører beregning af delvis fradragsret samt afregning af lønsumsafgift.

Formål

Formålet med kurset er at give deltagerne et solidt kendskab til de komplicerede regler om rejsebureauers afregning af moms.

Følgende vil blive gennemgået

 • Hvad forstås ved et ”rejsebureau”?
 • Hvad er omfattet af særordningen?
 • Opgørelse af fortjenstmargen
 • Faktura- og regnskabskrav
 • Formidling af rejser i fremmed navn
 • Salg/formidling af forsikringer
 • Momsfradragsret
 • Lønsumsafgift
 • Gennemgang af aktuelle afgørelser/styresignaler

Kurset henvender sig til

 • Revisorer på flere niveauer
 • Controllere og regnskabsmedarbejdere hos rejsebureauer
 • Medarbejdere hos skattemyndighederne
 • Andre med professionel interesse for moms hos rejsebureauer

Varighed

 • 4 efteruddannelsestimer

Pris

 • 2.400 kr. inkl. frokost – ekskl. moms

Kursusdatoer

 • 11. december 2019 på Glostrup Park Hotel, Hovedvejen 41, 2600 Glostrup

Tilmelding

 

Underviser

Jacob S. Larsen

Senior VAT manager, LLM
Direkte telefon: 3377 8107
jsl@revitax.com