Salg af fast ejendom - Skat og moms

De skattemæssige regler for beskatning ved salg af fast ejendom er detaljerede og kan ofte give anledning til spørgsmål, ligesom ejendomsavanceberegningerne ofte er komplicerede. Kurset vil derfor give deltagerne et solidt kendskab til reglerne og den seneste praksis på området. Såvel teorien som principperne for ejendomsavanceopgørelser vil indgå. Endvidere vil vi gennemgå de momsmæssige regler vedrørende salg af fast ejendom, herunder momspligten ved salg af byggegrunde og nye (nyopførte og væsentligt til-/ombyggede) bygninger med deraf følgende momsfradragsret og momsreguleringsforpligtelse. Desuden vil muligheden for at sælge nye bygninger uden moms efter forudgående momsfri udlejning blive gennemgået.

Formål

Formålet med kurset er at give deltagerne et solidt kendskab til reglerne om skat og moms vedrørende salg af fast ejendom.

Med afsæt i ejendomsavancebeskatningsloven og tilhørende praksis vil følgende blive gennemgået:

 • Seneste praksis om og status for   parcelhusreglen
 • Hel- og delsalg af fast ejendom
 • Salg af blandede ejendomme
 • Genanbringelse
 • Ejendomsavanceopgørelsen
 • Principper og metoder for ejendomsavancer
 • Valg af anskaffelsessummer, herunder indgangsværdier
 • Sondringen mellem vedligeholdelse og forbedring
 • Samspillet med afskrivningsloven, herunder opgørelse af ikke-genvundne afskrivninger og tab efter afskrivningsloven
 • Øvrige reguleringer til anskaffelsessummen og avanceopgørelsen
 • Genanbringelse af fortjeneste ved erhvervelse af ny ejendom eller ved ombygning mv. på eksisterende ejendom.

Med afsæt i momsloven og tilhørende praksis vil følgende blive gennemgået

 • Erhvervsmæssigt (momspligtigt) salg
 • Salg af byggegrunde
 • Salg af nye bygninger
 • Momsfritagelse ved salg af fast ejendom
 • Virksomhedsoverdragelse
 • Salg af andele, aktier mv. over fast ejendom
 • Momsfradragsret
 • Momsreguleringsforpligtelse

Kurset henvender sig til

 • Revisorer på flere niveauer
 • Ejendomsmæglere
 • Controllere og regnskabsmedarbejdere hos ejendomsselskaber
 • Medarbejdere hos SKAT
 • Andre med professionel interesse for moms i forbindelse med fast ejendom
 • Advokater

Varighed

 • 8 efteruddannelsestimer

Dato

 • Glostrup: 14. november 2018 - ikke flere ledige pladser
 • Sabro: 21. november 2018

Tilmelding

Underviser

Jacob Stagaard Larsen

Senior VAT manager, LLM
Direkte telefon: 3377 8107
jsl@revitax.com

Mark Arnecke

Senior tax manager, MTL
Direkte telefon: 3377 8125
ma@revitax.com