Salg af fast ejendom – Skat og moms 2019

Salg af fast ejendom - Skat og moms

De skattemæssige regler for beskatning ved salg af fast ejendom er detaljerede og kan ofte give anledning til spørgsmål, ligesom ejendomsavanceberegningerne ofte er komplicerede. Kurset vil derfor give deltagerne et solidt kendskab til reglerne og den seneste praksis på området. Såvel teorien som principperne for ejendomsavanceopgørelser vil indgå. Endvidere vil vi gennemgå de momsmæssige regler vedrørende salg af fast ejendom, herunder momspligten ved salg af byggegrunde og nye (nyopførte og væsentligt renoverede/ombyggede) bygninger, med deraf følgende momsfradragsret og momsreguleringsforpligtelse. Desuden vil muligheden for at sælge nye bygninger uden moms efter forudgående momsfri udlejning blive gennemgået.

Formål

Formålet med kurset er at give deltagerne et solidt kendskab til reglerne om skat og moms vedrørende salg af fast ejendom.

Med afsæt i ejendomsavancebeskatningsloven og tilhørende praksis vil følgende blive gennemgået

 • Seneste praksis om og status for parcelhusreglen
 • Salg af blandede ejendomme
 • Hel- og delsalg af fast ejendom
 • Ejendomsavanceopgørelsen
  • Principper og metoder for ejendomsavancer
  • Valg af anskaffelsessummer, herunder indgangsværdier
  • Sondringen mellem vedligeholdelse og forbedring
  • Samspillet med afskrivningsloven, herunder opgørelse af ikke-genvundne afskrivninger og tab efter afskrivningsloven
  • Øvrige reguleringer til anskaffelsessummen og avanceopgørelsen
 • Genanbringelse af fortjeneste ved erhvervelse af ny ejendom eller ved ombygning mv. på eksisterende ejendom

Med afsæt i momsloven og tilhørende praksis vil følgende blive gennemgået

 • Erhvervsmæssigt (momspligtigt) salg
 • Salg af byggegrunde
 • Salg af nye bygninger
 • Momsfritagelse ved salg af fast ejendom
 • Virksomhedsoverdragelse
 • Salg af andele, aktier mv. over fast ejendom
 • Momsfradragsret
 • Momsreguleringsforpligtelse

Kurset henvender sig til

 • Revisorer på flere niveauer
 • Ejendomsmæglere
 • Controllere og regnskabsmedarbejdere hos ejendomsselskaber
 • Medarbejdere hos Skattestyrelsen
 • Andre med professionel interesse for skat og moms i forbindelse med fast ejendom
 • Advokater

Varighed

 • 8 efteruddannelsestimer

Pris

 • 3.600 kr. inkl. frokost – ekskl. moms

Kursusdatoer

 • 27. november 2019 på Sabro Kro, Viborgvej 780, 8471 Sabro
 • 4. december 2019 på Glostrup Park Hotel, Hovedvejen 41, 2600 Glostrup

Tilmelding

 

Undervisere

Mark Arnecke

Senior tax manager, MTL.
Direkte telefon: 3377 8125
ma@revitax.com

Jacob S. Larsen

Senior VAT manager, LLM
Direkte telefon: 3377 8107
jsl@revitax.com