Skat og moms i en globaliseret verden

Skat og moms i en globaliseret verden

I en stadig mere globaliseret verden er der behov for at kunne flytte arbejdskraft og varer over landegrænser. Dette medfører til tider forskellige vurderinger inden for både skatte- og momsområdet.

Formål

Formålet med kurset er at give deltagerne et kendskab til de skattemæssige aspekter, der skal iagttages ved virksomheders anvendelse af arbejdskraft fra udlandet, reglerne for personer, der fraflytter Danmark og skal arbejde i udlandet, samt fast driftssted for virksomhederne. Kurset vil behandle de momsmæssige aspekter, når der skal udføres arbejde i udlandet, og når udenlandske virksomheder leverer varer og ydelser til virksomheder her i landet.

Følgende vil blive gennemgået
 • Fast driftssted og betydningen heraf
 • Arbejdsgivers indeholdelsespligt
 • Skattepligt for medarbejderne ved til- og fraflytning
 • Exitbeskatning
 • Dobbeltbeskatningsoverenskomster og lempelsesregler
 • Definition og fastlæggelse af et momsmæssigt fast forretningssted
 • Registreringspligt generelt
 • Fakturering af varer og ydelser
 • Momsmæssig benyttelse af underleverandører
 • Tilbagesøgning af betalt udenlandsk moms

I forbindelse med gennemførelse vil der blive vist eksempler og gennemgået cases på et praktisk og operationelt niveau.

Kurset henvender sig til
 • Revisorer på flere niveauer
 • Andre med professionel interesse for skat og moms over landegrænserne
Varighed
 • 8 efteruddannelsestimer
Pris
 • 3.600 kr. inkl. frokost, ekskl. moms
Kursusdato
 • 9. november 2021 kl. 8.30 - 16.30 på Sabro Kro, Viborgvej 780, 8471 Sabro
 • 11. november 2021 kl. 8.30 - 16.30 på Glostrup Park Hotel, Hovedvejen 41, 2600 Glostrup
Tilmelding
 • Tilmeld dig under "Kurser/Bestilling" eller send os en mail på revitax@revitax.com - tilmeldingsfrist er den 8. oktober 2021
Undervisere
Lene Rasander

Skatterevisor, cand.jur.
Direkte telefon: 3377 8108
lr@revitax.com

 

 

Jens Staugaard

VAT Director, LLM
Direkte telefon: 3377 8115
js@revitax.com