Skat og moms over landegrænser

Skat og moms over landegrænser

I en stadig mere globaliseret verden er der behov for at kunne flytte arbejdskraft og varer over landegrænser. Dette medfører til tider forskellige vurderinger inden for både skatte- og momsområdet.

Formål

Formålet med kurset er at give deltagerne et kendskab til de skattemæssige aspekter, der skal iagttages ved virksomheders anvendelse af arbejdskraft fra udlandet, reglerne for medarbejdere, der skal arbejde i udlandet samt fast driftssted for udenlandske virksomheder. Kurset vil behandle de momsmæssige aspekter, når der skal udføres arbejde i udlandet, og når udenlandske virksomheder leverer varer og ydelser til virksomheder her i landet.

Følgende vil blive gennemgået

 • Definition og fastlæggelse af skattemæssigt fast driftssted i Danmark
 • Arbejdsgivers indeholdelsespligt
 • Arbejdsleje contra entrepriser
 • Skattepligten for medarbejdere
 • Dobbeltbeskatningsoverenskomster
 • Lempelsesregler
 • Definition og fastlæggelse af et momsmæssigt fast forretningssted
 • Registreringspligt generelt
 • Fakturering af varer og ydelser
 • Momsmæssig benyttelse af underleverandører
 • Tilbagesøgning af betalt udenlandsk moms

Kurset henvender sig til

 • Revisorer på flere niveauer
 • Andre med professionel interesse for skat og moms over landegrænserne

Varighed

 • 8 efteruddannelsestimer

Pris

 • 3.600 kr. inkl. frokost – ekskl. moms

Kursusdatoer

 • 28. oktober 2020 på Glostrup Park Hotel, Hovedvejen 41, 2600 Glostrup
 • 4. november 2020 på Sabro Kro, Viborgvej 780, 8471 Sabro

Tilmelding

 • Tilmeld dig under "Kurser/Bestilling" eller send os en mail på revitax@revitax.com - tilmeldingsfrist er den 29. september 2020

 

Undervisere

Lene Rasander

Skatterevisor, cand.jur.
Direkte telefon: 3377 8108
lr@revitax.com

Jens Staugaard

VAT Director LLM, cand.jur.
Direkte telefon: 3377 8115
js@revitax.com