Skatteindberetningsregler i teori og praksis

Skatteindberetningsregler i teori og praksis

Formålet med kurset er at give indblik i skatteindberetningslovens regler og begrebsanvendelse. Herunder indeholder kurset en praktisk gennemgang af indberetningssystemet i forhold til indberetning til henholdsvis E-kapital og E-indkomst af medarbejderaktier, investeringsselskabers ultimoværdier og årets udlodninger samt tilbagesalg til udstedende selskab.

Indhold

Indberetnings- og kildeskatteregler

 • Skatteindberetningsloven
 • Private arbejds- og hvervgivere m.v.
 • Finansielle virksomheder m.v.
 • Fonde og foreninger m.v.
 • Selskaber m.v.
 • Fagforeninger og arbejdsløshedskasser
 • Offentlige myndigheder
 • Andre indberetninger
 • Håndtering af GDPR-mæssige implikationer
 • Ansvar og straf
 • Praktisk gennemgang af indberetningssystemet
Kurset henvender sig til
 • Revisorer
 • Advokater
 • Andre, der beskæftiger sig med skatteforhold i teori og praksis
Varighed
 • 4 efteruddannelsestimer
Pris
 • 2.400 kr. inkl. frokost, ekskl. moms
Kursusdato
 • 27. oktober 2021 kl. 8.30 - 12.30 på Sabro Kro, Viborgvej 780, 8471 Sabro
 • 3. november 2021 kl. 8.30 - 12.30 på Glostrup Park Hotel, Hovedvejen 41, 2600 Glostrup
Tilmelding
 • Tilmeld dig under "Kurser/Bestilling" eller send os en mail på revitax@revitax.com - tilmeldingsfrist er den 24. september 2021
Undervisere
Martin Nors Hansen

Senior tax manager, cand.jur.
Direkte telefon: 3377 8106
mnh@revitax.com

 

 

 

Martin Christensen

Tax manager, Master i skat
Direkte telefon: 3377 8110
mc@revitax.com