Skattekontrol - aktuelt i praksis

Skattekontrol - aktuelt i praksis

Formål

Formålet med kurset er at give et indblik i betydningen af skattekontrolreglerne, der trådte i kraft i 2019, i praksis, bl.a. belyst ved aktuelle eksempler. Endvidere sætter kurset fokus på Skattestyrelsens aktuelle kontrolindsats, og i sammenhæng hermed gennemgås relevante regler og aktuel praksis relateret til kontrol, indgreb og ansvar.

 

Indhold 

Følgende gennemgås:

 • Kontrolhjemler og pligtsubjekter
 • Oplysningsbegrebet for skattepligtige
 • Grænsen mellem tavshedspligt og oplysningspligt
 • Kontrol, indhentelse af oplysninger og tvangsindgreb
 • Sagsoplysning, -grænser og processuel skadevirkning
 • Aktuel kontrolindsats
 • Nye domme og afgørelser
 • Udveksling og samkøring af oplysninger
 • Aktuelle regler om teleselskabers oplysningspligt
 • Regler for dataspejling og dataanalyse
 • Bestemmelser om skønsmæssig ansættelse
 • Afskæring fra anvendelse af tast-selv ved misbrug
 • Frister og straf

 

Kurset henvender sig til

 • Revisorer
 • Advokater
 • Andre, der beskæftiger sig med skatteforhold i teori og praksis

 

Varighed

 • 4 efteruddannelsestimer

 

Pris

 • 2.400 kr. inkl. frokost - ekskl. moms

 

Kursusdatoer

 • 27. oktober 2020 på Glostrup Park Hotel, Hovedvejen 41, 2600 Glostrup
 • 21. oktober 2020 på Sabro Kro, Viborgvej 780, 8471 Sabro

 

Tilmelding

 • Tilmeld dig under "Kursus/Bestilling" eller send os en mail på revitax@revitax.com - tilmeldingsfrist er den 22. september 2020

 

Underviser

Martin Nors Hansen

Senior Tax Manager, cand.jur.

Direkte telefon: 33 77 81 06

mnh@revitax.com