Skattekontrolloven 2019

Skattekontrolloven

Formål

Formålet med kurset er at give et indblik i den nye skattekontrollov, som trådte i kraft den 1. januar 2019, hvad angår indhold, nyskabelser og fremtidig retsanvendelse. Samtidig gennemgås reglerne for Skattestyrelsens kontrol- og indgrebsmuligheder mere generelt, herunder indsigelsesmuligheder og grænseflader i forhold til retssikkerheds-/ tvangsindgrebsloven samt persondataforordningen (GDPR).

Indhold

Følgende gennemgås:

 • Kontrolhjemler og pligtsubjekter
 • Det nye oplysningsbegreb for skattepligtige
 • Bestemmelser om oplysningspligt
 • Grænsen mellem tavshedspligt og oplysningspligt
 • Kontrol, indhentelse af oplysninger og tvangsindgreb
 • Afskaffelse i visse tilfælde af teleselskabers oplysningspligt
 • Forholdet mellem dataspejling og data-analyse samt betydningen heraf
 • Nye bestemmelser om skønsmæssig ansættelse
 • Afskæring fra anvendelse af tast-selv ved misbrug
 • Ny klagemulighed til Skatteankestyrelsen
 • Frister og straf

Kurset henvender sig til

 • Revisorer
 • Advokater
 • Andre, der beskæftiger sig med skatteforhold i teori og praksis

Varighed

 • 4 efteruddannelsestimer inden for direkte og indirekte skatter

Pris

 • 2.400 kr. inkl. frokost - ekskl. moms

Kursusdatoer

 • 5. november 2019 på Glostrup Park Hotel, Hovedvejen 41, 2600 Glostrup
 • 12. november 2019 på Sabro Kro, Viborgvej 780, 8471 Sabro

Tilmelding

Tilmeldingsfrist

 • 8. oktober 2019

Underviser

Martin Nors Hansen

Senior tax manager, cand.jur.
Direkte telefon: 3377 8106
mnh@revitax.com