Skattekontrolloven – kontrolmuligheder, frister, ansvar og straf

Skattekontrolloven – kontrolmuligheder, frister, ansvar og straf

Formålet med kurset er at give indsigt i skattekontrolloven, de heraf følgende kontrolmuligheder for Skattestyrelsen samt ansvar og straf i forhold til borgere og rådgivere.

Indhold

Skattekontrolreglerne gennemgås med afsæt i skattekontrolloven, herunder:

 • Kontrolhjemler og pligtsubjekter
 • Det nye oplysningsbegreb for skattepligtige
 • Bestemmelser om oplysningspligt
 • Grænsen mellem tavshedspligt og oplysningspligt 
Kontrolmuligheder i praksis, herunder dataanalyse
 • Afskaffelse i visse tilfælde af teleselskabers oplysningspligt
 • Nye bestemmelser om skønsmæssig ansættelse
 • Bevisbyrde, frister og forældelse, ansvar og straf
Kurset henvender sig til
 • Revisorer
 • Advokater
 • Andre, der beskæftiger sig med skatteforhold i teori og praksis
Varighed
 • 4 efteruddannelsestimer
Pris
 • 2.400 kr. inkl. frokost - ekskl. moms
Kursusdatoer
 • 27. oktober 2021 kl. 12.30 - 16.30 på Sabro Kro, Viborgvej 780, 8471 Sabro
 • 3. november 2021 kl. 12.30 - 16.30 på Glostrup Park Hotel, Hovedvejen 41, 2600 Glostrup
Tilmelding
 • Tilmeld dig under "Kurser/Bestilling" eller send os en mail på revitax@revitax.com - Tilmeldingsfrist d. 24. september 2021
Underviser

Martin Nors Hansen

Senior tax manager, cand.jur.
Direkte telefon: 3377 8106
mnh@revitax.com