Transfer Pricing i praksis 2019

Transfer Pricing i praksis

Kurset indeholder en generel introduktion til transfer pricing-reglerne i Danmark set i lyset af OECD’s BEPS rapport fra 2015. Endvidere vil der være en gennemgang af, hvad man skal være opmærksom på i forbindelse med koncerninterne transaktioner. Endelig vil det blive gennemgået, hvorledes virksomhederne kan imødekomme de seneste tiltag fra OECD og særligt, hvorledes de danske dokumentationskrav kan efterleves.

Med afsæt i ligningslovens § 2 og skattekontrollovens § 3 B samt tilhørende dokumentationsregler vil følgende blive gennemgået:

 • Seneste tiltag fra OECD, herunder krav fra BEPS-rapporten
 • Hvem er omfattet af reglerne om transfer pricing, herunder dokumentationskravene?
 • Hvornår er man pligtig til at udarbejde transfer pricing-dokumentation?
 • Gennemgang af dokumentationen, dvs. masterfile, local-file og country-by country rapport
 • Praktiske udfordringer
 • Udvalgte transaktionstyper
 • Konsekvenser ved manglende efterlevelse af dokumentationsreglerne

Formål

Det er formålet at bibringe deltagerne et solidt kendskab til reglerne om transfer pricing, herunder særligt reglerne om dokumentationspligten ud fra en praktisk tilgangsvinkel.

 • Du får indsigt i og overblik over de internationale og danske transfer pricing-regler
 • Du får indsigt i den praktiske håndtering af pricing-problematikken, herunder med udarbejdelsen af dokumentation
 • Du får indsigt i, hvorledes transfer pricing-reglerne skal håndteres i en international koncern
 • Du bliver i stand til at foretage en vurdering af en virksomheds transfer pricing-efterlevelse, og hvorledes man kan tilrettelægge procedurer for at sikre denne efterlevelse

Kurset henvender sig til

 • Revisorer og advokater på flere niveauer
 • Andre personer med professionel interesse for transfer pricing

Varighed

 • 8 efteruddannelsestimer

Pris

 • 3.600 kr. inkl. frokost – ekskl. moms

Kursusdatoer

 • 25. september 2019 på Glostrup Park Hotel, Hovedvejen 41, 2600 Glostrup
 • 10. oktober 2019 på Sabro Kro, Viborgvej 780, 8471 Sabro

Tilmelding

Tilmeldingsfrist

 • 26. august 2019

Underviser

Andreas Albrechtsen

Senior tax manager, cand.jur.
Direkte telefon: 3377 8119
aal@revitax.com