Udlejning af fast ejendom – Skat og moms 2019

Udlejning af fast ejendom - Skat og moms

De skattemæssige regler omkring udlejning af ejendomme kan være meget forskellige afhængigt af, om der er tale om udlejning af værelser, privat bolig, sommerhus eller en større eller mindre erhvervsejendom. Endvidere gælder der visse særlige skattemæssige regler ved f.eks. børns udlejning til forældre og selskabers udlejning til hovedaktionærer. På dette kursus vil vi overordnet gennemgå de forskellige skattemæssige regler, der gælder ved udlejning af ejendom. Endvidere vil vi gennemgå de momsmæssige regler vedrørende udlejning af fast ejendom, herunder særligt momsfritagelsen for udlejning af fast ejendom og muligheden for frivillig momsregistrering med deraf følgende momsfradragsret.

Formål

Formålet med kurset er at give deltagerne et overordnet overblik over de skatte- og momsretlige regler for udlejning af ejendom i forskellige situationer.

Med afsæt i lovgivningen og nyeste praksis vil de skatte- og momsmæssige forhold vedrørende følgende blive gennemgået

 • Generelt om indtægter og udgifter på fast ejendom
 • Skatteretlig vedligeholdelse kontra forbedring
 • Udlejning af værelser eller en bolig en del af året (nye regler)
 • Udlejning af sommerhus eller ferielejlighed
 • Forældres udlejning til børn
 • Børns udlejning til forældre
 • Selskabets udlejning til hovedaktionæren og nærtstående
 • Hovedaktionærens udlejning til selskab
 • Overordnet om den skattemæssige håndtering af de lejeretlige hensættelsesordninger til vedligeholdelse og forbedring
 • Momsfri udlejning og bortforpagtning af fast ejendom
 • Moms ved levering af tillægsydelser ifm. udlejningen
 • Moms ved udlejning af ferieboliger
 • Frivillig momsregistrering
 • Momsfradragsret ved opførelse, ombygning mv.
 • Momsreguleringsforpligtelser

Kurset henvender sig til

 • Revisorer på flere niveauer
 • Ejendomsmæglere
 • Controllere og regnskabsmedarbejdere hos ejendomsselskaber
 • Medarbejdere hos Skattestyrelsen
 • Andre med professionel interesse for skat og moms i forbindelse med fast ejendom
 • Advokater

Varighed

• 8 efteruddannelsestimer

Pris

 • 3.600 kr. inkl. frokost – ekskl. moms.

Kursusdatoer

 • 3. december 2019 på Glostrup Park Hotel, Hovedvejen 41, 2600 Glostrup

Tilmelding

 

Undervisere

Mark Arnecke

Senior tax manager, MTL.
Direkte telefon: 3377 8125
ma@revitax.com

Jacob S. Larsen

Senior VAT manager, LLM
Direkte telefon: 3377 8107
jsl@revitax.com