Up2date med virksomhedsordningen

Up2date med virksomhedsordningen

I virksomhedsordningen er der indenfor de seneste år indført særlige regler, som indeholder skattemæssige konsekvender, hvis en selvstændigt erhvervsdrivende stiller sikkerhed for privat gæld med aktiver i virksomhedsordningen, og hvis den erhvervsdrivende har negativ indskudskonto. Revisors rådgivning og assistance med virksomhedsordningen er dermed blevet mere kompleks, og da Skattestyrelsens indsats om efterrettelighed har fokus på korrekt anvendelse af virksomhedsordningen, bør det overvejes, om det er tid for en faglig opdatering, hvor vi på kurset gennemgår aktuelle udfordringer og falsgruber ved anvendelse af virksomhedsordningen.

 

Indhold
 • Rette indkomstmodtager blandt ægtefæller, herunder ægtefællesuccession og skatteoptimering
 • Konsekvenserne ved privat gæld i virksomhedsordningen
 • Udligning af negativ indskudskonto med mulighed for fremadrettet opsparing
 • Sikkerhedsstillelser for privat gæld med aktiver i virksomhedsordningen
 • Korrekt anvendelse af bruttometode ved opgørelsen af indskud og hævninger, herunder ejendomme og prioritetsgæld, som balanceres ind og ud af virksomhedsordningen
 • Finansielle aktiver (værdipapirer) i virksomhedsordningen
 • Udtagning af aktiver, der fejlagtigt indgår i virksomhedsordningen
 • Virksomhedsoverdragelse med succession i opsparet overskud, herunder kompensation i form af passivposter eller værdinedslag på aktiver

 

Formål

Kurset har til formål at vedligeholde og optimere deltagernes rådgivning og praktiske arbejdsopgaver ved anvendelse af virksomhedsordningen.

 

Med afsæt i regler og praksis vil følgende blive gennemgået
 • Virksomhedsordningen
  • Betingelserne for at anvende virksomhedsordningen
  • Ægtefæller og succession
  • Forældrekøb i virksomhedsordningen
  • Overskudsdisponering og underskudsmodregningsregler
  • Opgørelsen af de særlige konti og specifikationer til virksomhedsordningen
  • Indskud fra privatøkonomien i form af beløb og/eller værdier
  • Ophør med anvendelse af virksomhedsordningen
  • Afståelse af virksomhed og delafståelse i virksomhedsordningen
  • Påbegyndelse eller anskaffelse af en ny virksomhed i virksomhedsordningen

 

Kurset henvender sig til
 • Revisorer på alle niveauer
 • Andre med professionel interesse for beskatning af personligt erhvervsdrivende

 

Varighed
 • 8 efteruddannelsestimer

 

Pris
 • 3.600 kr. inkl. frokost - ekskl. moms

 

Kursusdatoer
 • 2. december 2020 på Glostrup Park Hotel, Hovedvejen 41, 2600 Glostrup
 • 9. december 2020 på Sabro Kro, Viborgvej 780, 8471 Sabro

 

Tilmelding
 • Tilmeld dig under "Kurser/Bestilling" eller send os en mail på revitax@revitax.com - tilmeldingsfrist er den 3. november 2020

 

Undervisere

Camilla Poulsen

Senior Tax Manager, Master i SKAT

Direkte telefon: 33 77 81 09

cap@revitax.com

Ole Aagesen

Taxpartner

Direkte telefon: 33 77 81 28

oa@revitax.com