Up2date med virksomhedsordningen

Up2date med virksomhedsordningen

Revisors rådgivning og assistance med virksomhedsordningen er blevet mere kompleks, efter at Skattestyrelsen har indført deres såkaldte "early warning". Dette har betydet op til flere ændringer i virksomhedsskatteloven, som man nu skal forholde sig til i sin planlægning og rådgivning. 

Formål

Kurset har til formål at vedligeholde og optimere deltagernes rådgivning og praktiske arbejdsopgaver ved anvendelse af virksomhedsordningen.

Følgende spørgsmål vil blive besvaret
 • Hvilke regler gælder for ægtefællesuccession?
 • Hvordan kan der skatteoptimeres for ægtefæller?
 • Hvad er reglerne for succession børn?
 • Hvordan fordeles opsparet overskud nu ved succession?
 • Passivpost eller handel med skatten?
 • Kan man have privat udlån i VSO?
 • Kan man have privat gæld i VSO?
 • Hvornår er der tale om en sikkerhedsstillelse?
 • Hvad er reglerne for forældrekøb?
 • Hvad sker der, hvis man fraflytter sit hus og lejer det ud?
 • Hvad sker der, hvis man flytter ind i et hus, som tidligere har været udlejet?
 • Hvilke muligheder er der ved hel- eller delsalg af virksomhed?
 • Negativ indskudskonto, hvad nu?
Kurset henvender sig til
 • Revisorer på alle niveauer

 • Andre med professionel interesse for beskatning af personligt erhvervsdrivende

Varighed
 • 8 efteruddannelsestimer
Pris
 • 3.600 kr. inkl. frokost - ekskl. moms
Kursusdatoer
 • 22. november 2022 kl. 8.30 - 16.30 på Hotel Sabro Kro, Viborgvej 780, 8471 Sabro
 • 24. november 2022 kl. 8.30 - 16.30 på Scandic Glostrup, Roskildevej 550, 2605 Brøndby
Tilmelding
 • Tilmeld dig under "Kurser/Bestilling" eller send os en mail på revitax@revitax.com - tilmeldingsfrist den 12. oktober 2022
Undervisere

Camilla Poulsen

Senior Tax Manager, Master i SKAT

Direkte telefon: 33 77 81 09

cap@revitax.com