Virksomhedsomdannelse

Virksomhedsomdannelse

Omdannelse af virksomheder efter reglerne i virksomhedsomdannelsesloven

For en lang række personer kan det af forskellige årsager være en fordel at drive sin igangværende personlige erhvervsvirksomhed i selskabsform og eventuelt via en holdingkonstruktion. En almindelig overdragelse af virksomheden til et selskab vil i de fleste tilfælde udløse skat. Lov om skattefri virksomhedsomdannelse gør det imidlertid muligt at omdanne virksomheden til et selskab, uden at det udløser skat ved overdragelsen. Selv omn lov og skattefri virksomhedsomdannelse kan forekomme kort og overskuelig, indeholder loven en lang række faldgruber, der bl.a. kan føre til, at omdannelsen bliver skattepligtig. En virksomhedsomdannelse er derfor ikke uden risiko og undertiden med ansvar for rådgiver til følge.

 
Formål

Formålet med kurset er at give deltagerne det nødvendige kendskab til reglerne på området, som gør deltagerne i stand til yde korrekt rådgivning samt identificere problemstillingerne fra sag til sag. Samtidig er det hensigten, at deltagerne skal kunne foretage de nødvendige opgørelser i forbindelse med omdannelsen.

 

Med afsæt i virksomhedsomdannelsesloven til følgende blive gennemgået
 • Reglerne om skattefri virksomhedsomdannelse
  • Betingelserne for skattefri virksomhedsomdannelse
  • Omdannelse af virksomheder, der anvender virksomhedsskatteordningen
  • Omdannelse af virksomheder med flere ejere
  • Vederlaget for virksomheden
  • Opgørelse af skattemæssige værdier af virksomhedens aktiver og passiver
  • Opgørelse af aktiernes/anparternes anskaffelsessum ved omdannelsen
  • Uudnyttede underskud og tab
  • Retsvirkningerne for ejeren
  • Formalia til Skattestyrelsen når en virksomhed er omdannet

 

Kurset henvender sig til
 • Revisorer på flere niveauer
 • Andre personer med professionel interesse for virksomhedsomdannelse

 

Varighed
 • 4 efteruddannelsestimer

 

Pris
 • 2.400 kr. inkl. frokost - ekskl. moms

 

Kursusdatoer
 • 10. november 2020 på Glostrup Park Hotel, Hovedvejen 41, 2600 Glostrup
 • 12. november 2020 på Sabro Kro, Viborgvej 780, 8471 Sabro

 

Tilmelding
 • Tilmeld dig under "Kurser/Bestilling" eller send os en mail på revitax@revitax.com - tilmeldingsfrist er den 12. oktober 2020

 

Underviser

Camilla Poulsen

Senior Tax Manager, Master i SKAT

Direkte telefon: 33 77 81 09

cap@revitax.com