Virksomhedsomdannelser – med fokus på at undgå faldgruber

Virksomhedsomdannelser – med fokus på at undgå faldgruber

Det kan i visse situationer være fordelagtigt for personer at omdanne deres personlige erhvervsvirksomhed til et selskab. En almindelig overdragelse af virksomheden til et selskab vil dog i de fleste tilfælde udløse skat. Ved lov om skattefri virksomhedsomdannelse er der imidlertid mulighed for at omdanne virksomheden til et selskab, uden at det udløser skat ved overdragelsen. Selv om lov om skattefri virksomhedsomdannelse kan forekomme kort og overskuelig, indeholder loven en lang række faldgruber, der bl.a. kan føre til, at omdannelsen bliver skattepligtig. En virksomhedsomdannelse er derfor ikke uden risiko og undertiden med ansvar for rådgiver til følge.

Formål

Formålet med kurset er at give deltagerne det nødvendige kendskab til reglerne på området, som gør deltagerne i stand til at yde korrekt rådgivning samt identificere problemstillingerne fra sag til sag, herunder fordele og ulemper ved en skattepligtig kontra skattefri virksomhedsomdannelse. Samtidig er det hensigten, at deltagerne skal kunne foretage de nødvendige opgørelser i forbindelse med omdannelsen.

Med afsæt i virksomhedsomdannelsesloven til følgende blive gennemgået
 • Reglerne om skattefri virksomhedsomdannelse, herunder:
  • Betingelserne for skattefri virksomhedsomdannelse, herunder med fokus på faldgruber
 • Omdannelse af virksomheder, der anvender virksomhedsskatteordningen
 • Omdannelse af virksomheder med flere ejere
 • Principperne for skattepligtige omdannelser, herunder fordele og ulemper
 • Vederlaget for virksomheden
 • Opgørelse af skattemæssige værdier af virksomhedens aktiver og passiver
 • Opgørelse af aktiernes/anparternes anskaffelsessum ved omdannelsen
 • Konsekvenserne for uudnyttede underskud og tab
 • Retsvirkningerne for ejeren
 • Formalia til Skattestyrelsen, når en virksomhed er omdannet
Kurset henvender sig til
 • Revisorer på flere niveauer
 • Andre personer med professionel interesse for virksomhedsomdannelse
Varighed
 • 4 efteruddannelsestimer
Pris
 • 2.400 kr. inkl. frokost - ekskl. moms
Kursusdatoer
 • 10. november 2021 kl. 8.30 - 12.30 på Sabro Kro, Viborgvej 780, 8471 Sabro
 • 17. november 2021 kl. 8.30 - 12.30 på Glostrup Park Hotel, Hovedvejen 41, 2600 Glostrup
Tilmelding
 • Tilmeld dig under "Kurser/Bestilling" eller send os en mail på revitax@revitax.com - Tilmeldingsfrist d. 8. oktober 2021
Underviser
Martin Christensen

Tax manager, Master i skat
Direkte telefon: 3377 8110
mc@revitax.com