Medarbejdere

Direktion

 

Ebbe Melchior

Adm. direktør, cand.jur.
Direkte telefon: 3377 8110
em@revitax.com

Ebbe, der er født i 1966, er cand.jur., skatterevisor og har en master i skat (MTL). Ebbe har arbejdet i den offentlige skattesektor fra 1984 til 1996, hvor han skiftede til den private rådgivningssektor. Ebbe har været ansat hos Revitax siden 1. april 1998. Ebbe har igennem nogle år undervist i skatteret, især på kurser for statsautoriserede revisorer og deres kunder, men også for studerende på Skatterevisoruddannelsen, hvor han i øvrigt har forfattet eksamensopgaver. Herudover er Ebbe medforfatter til bogen Hovedaktionærbeskatning.

 

 

Skatterådgivere

 

Anne Mailund

Senior tax manager, cand.jur.
Direkte telefon: 3377 8111
aml@revitax.com

Anne, der er født i 1955, er cand.jur. Anne har været ansat i Landsskatteretten og Skattedepartementet frem til 1994, hvorefter hun skiftede til den private sektor for skatterådgivning, først hos PwC og siden 1. februar 2005 hos Revitax.

 

Camilla Poulsen

Senior tax manager, Master i SKAT
Direkte telefon: 3377 8109
cap@revitax.com

Camilla, der er født i 1967, er skatterevisor og merkonom i revision, samt har en master i skat (MTL). Camilla har været ansat hos SKAT fra 1993 til 1999, hvorefter hun skiftede til den private sektor for skatterådgivning. Camilla har været ansat hos Revitax siden 1. oktober 1999.
Camilla har i en lang årrække undervist revisorer på forskellige niveauer i forskellige discipliner inden for skatteretten.

 

Dorte B. Madsen

Senior tax manager, cand.jur.
Direkte telefon: 2460 8605
dbm@revitax.com

Dorte, der er født i 1957, er cand.jur. og skatterevisor. Dorte har beskæftiget sig med skatteret siden 1978, hvor hun blev ansat hos skattemyndighederne. Dorte har været ansat hos Revitax siden 1. maj 1987. Dorte har undervist på Skatterevisoruddannelsen og på en lang række andre kurser for revisorer på forskellige niveauer.
Dorte er ansvarlig for bladet Skatteinformation og er i øvrigt medforfatter til bogen Hovedaktionærbeskatning.

 

Mark Arnecke

Senior tax manager, MTL
Direkte telefon: 3377 8125
ma@revitax.com

Mark, der er født i 1972, er skatterevisor og har en master i skat (MTL). Mark har beskæftiget sig med skatteret siden 1991 og har i en årrække været ansat hos Københavns Selskabsbeskatning, herunder som afdelingsleder. Mark har været ansat hos Revitax siden 1. april 2008.
Mark har i en lang årrække undervist i skatteret for studerende, revisorer og ansatte hos SKAT, herunder bl.a på Skatterevisoruddannelsen og efteruddannelseskurser for revisorer og advokater mv. Herudover har Mark været eksaminator og censor samt forfattet eksamensopgaver.

 

Ole Aagesen

Taxpartner
Direkte telefon: 3377 8128
oa@revitax.com

Ole er født i 1953 og er skatterevisor. Han er tillige en erfaren underviser med solidt kendskab til skattelovgivningen og det praktiske arbejde på regnskabs- og revisionskontorer og i skatteadministrationen. Ole er desuden fagkoordinator på Master i skat og er ekstern lektor i skatteret på CBS Handelshøjskolen i København samt hovedredaktør på ”Skatteguiden” hos Karnov. Ydermere er Ole tidligere lektor i skatteret på Danmarks Forvaltningshøjskole/Professionshøjskolen Metropol.

Ole blev kåret til Årets skatterevisor i 2000 og modtog Magnus Prisen i 2005.

 

Martin Nors Hansen

Senior tax manager, cand.jur.
Direkte telefon: 3377 8106
mnh@revitax.com

Martin, der er født i 1971, er cand.jur. og har i en årrække været ansat i Landsskatteretten samt været kontorchef i SKAT, Jura. Martin har mange års undervisningserfaring som bl.a. ekstern lektor og fagkoordinator på Masteruddannelsen i Skat ved CBS Handelshøjskolen i København, og som underviser på skatterevisoruddannelsen. Yderligere har han været ekstern lektor i skatteret ved Københavns Universitet og har undervist sagsbehandlere i Skatteankestyrelsen og SKAT. Martin er censor i bl.a. skatteret, skatteproces samt EU- og forvaltningsret ved universiteternes juridiske eksaminer.

Martin har været ansat hos Revitax siden den 15. september 2016.

 

Andreas Albrechtsen

Senior tax manager, cand.jur.
Direkte telefon: 3377 8119
aal@revitax.com

Andreas, der er født i 1969, er uddannet cand.jur. og advokat. Andreas har tidligere arbejdet som advokat og har i en årrække arbejdet med skatteret i Landsskatteretten. Sideløbende har han undervist i juridisk metode på professionshøjskolen Metropol i København samt fungeret som censor ved professionshøjskolerne i Danmark. Andreas har ligeledes i en årrække undervist i forvaltningsret og fungeret som ekstern lektor i privat generationsskifte og skatteret på Københavns Universitet. Andreas fungerer nu som fagkoordinator og ekstern lektor i skatteret på Masteruddannelsen i Skat ved CBS i København.

 

Lene Rasander

Skatterevisor, cand.jur.
Direkte telefon:  33 77 81 08
lr@revitax.com

Lene, der er født i 1968, er cand.jur. og skatterevisor. Lene har beskæftiget sig med skatteret siden 1988, hvor hun blev ansat hos skattemyndighederne. De sidste fem år inden sin ansættelse i Revitax i maj 2018, har Lene været ansat i SKAT, Jura, hvor hun udarbejdede indstillinger om principielle bindende svar til Skatterådet, førte principielle sager ved Landsskatteretten, samt underviste internt i SKAT. Herudover har Lene deltaget i opdateringen af SKATs Juridiske Vejledning.

 

 

Oyvind Hansen

Senior tax manager, cand.jur.
Direkte telefon: 33 77 81 12
oh@revitax.com 

Oyvind, der er født i 1969, er kandidat fra 1995 fra Aarhus Universitet. Oyvind har arbejdet hos Told- og Skat i årene 1995-2000, hvorefter han skiftede til den private rådgivningsbranche. De sidste 12 år har Oyvind arbejdet hos Beierholm, hvor han har arbejdet meget bredt med skatterådgivning, herunder udarbejdelse af notater, bistand ved straffesager, bindende svar samt klagesager ved Landsskatteretten. Den 2. januar 2019 startede Oyvind i Revitax A/S.

 

 

Momsrådgivere

 

Jens Staugaard

VAT Director, LLM
Direkte telefon: 3377 8115
js@revitax.com

Jens, der er født i 1976, er uddannet som fuldmægtig i Told & SKAT. Jens har arbejdet i afgiftsadministrationen fra 1997 til 2007, hvor han var beskæftiget med fagområdet moms og underviste bl.a. i momsret.
Siden 1. august 2007 har Jens været ansat som momsrådgiver hos Revitax, hvor han udelukkende beskæftiger sig med moms og afgifter. I 2009 erhvervede Jens en mastergrad i moms og afgifter ved Aarhus Universitet.

 

Jacob Stagaard Larsen

Senior VAT manager, LLM
Direkte telefon: 3377 8107
jsl@revitax.com

Jacob er født i 1973 og er uddannet cand.merc. jur. I 2008 erhvervede Jacob endvidere en mastergrad i moms og afgifter ved Handelshøjskolen, Aarhus Universitet.
I perioden 2000 til 2008 var Jacob ansat hos SKAT, hvor han primært var beskæftiget med moms og afgifter. Herefter arbejdede Jacob som moms- og afgiftskonsulent hos Grant Thornton i tre år. Jacob blev ansat som momsrådgiver i Revitax den 1. juli 2011, hvor han udelukkende beskæftiger sig med moms, told og afgifter. Han er endvidere redaktør på Børsens Momshåndbog.

 

 

Administration

 

Christina Lind

Advokatsekretær
Direkte telefon: 3377 8102
cl@revitax.com

 

Rikke Malene Jensen

Advokatsekretær/cand.ling.merc.
Direkte telefon: 3377 8101
rj@revitax.com