Medarbejdere

Ledelse

 

Billede kommer snart
Martin K. Jensen

Direktør, cand.jur., MTL
Direkte telefon: 3377 8123
mkj@revitax.com

Send sikker mail

Martin K. Jensen er adm. direktør i Revitax. Martin er uddannet cand.jur., advokat, skatterevisor og master i skat (MTL). Martin har beskæftiget sig med skatteret siden 1991, bl.a. hos Københavns Selskabsbeskatning, Advokatfirmaet Lars N. Vistesen og Advitax Advokatfirma.

Martin har i en lang årrække undervist i skatteret for bl.a. revisorer, advokater, ansatte hos skattemyndighederne og studerende, herunder på bl.a. Skatterevisoruddannelsen, lovpligtige efteruddannelseskurser for advokater og revisorer, Masteruddannelsen i skat, Den skattefaglige efteruddannelse samt for cand.merc.aud. studerende. Martin er i øvrigt ansat som ekstern lektor og fagkoordinator i skatteret på Masteruddannelsen i skat ved CBS i København. Herudover har Martin skrevet en række artikler, der er offentliggjort i Tidsskrift for Skatter og Afgifter (TfS), Skatterevisoren mv.

I 2011 modtog Martin prisen Årets Skatterevisor, der uddeles af Mogens Elgaards Mindefond (under SRF Skattefaglig Forening).

 

 

Skatterådgivere

 

Andreas Albrechtsen

Senior tax manager, cand.jur.
Direkte telefon: 3377 8119
aal@revitax.com

Send sikker mail

Andreas, der er født i 1969, er uddannet cand.jur. og advokat. Andreas har tidligere arbejdet som advokat og har i en årrække arbejdet med skatteret i Landsskatteretten. Sideløbende har han undervist i juridisk metode på professionshøjskolen Metropol i København samt fungeret som censor ved professionshøjskolerne i Danmark. Andreas har ligeledes i en årrække undervist i forvaltningsret og fungeret som ekstern lektor i privat generationsskifte og skatteret på Københavns Universitet. Andreas fungerer nu som fagkoordinator og ekstern lektor i skatteret på Masteruddannelsen i Skat ved CBS i København.

 

Anne Mailund

Senior tax manager, cand.jur.
Direkte telefon: 3377 8111
aml@revitax.com

Send sikker mail

Anne, der er født i 1955, er cand.jur. Anne har været ansat i Landsskatteretten og Skattedepartementet frem til 1994, hvorefter hun skiftede til den private sektor for skatterådgivning, først hos PwC og siden 1. februar 2005 hos Revitax.

 

Camilla Dahm

Tax Manager
Direkte telefon: 3377 8103
cd@revitax.com

Send sikker mail

Camilla, der er født i 1980, er skatterevisor og har en master i skat (MTL). Camilla har beskæftiget sig med skatteret siden 2000, hvor hun blev ansat hos skattemyndighederne. Camilla har i en årrække arbejdet hos både Deloitte og PWC. De sidste 7 år inden ansættelsen hos Revitax har Camilla arbejdet med international skat hos Skattestyrelsen.  

 

Camilla har været ansat hos Revitax siden 1. oktober 2022.

 

Camilla Poulsen

Senior tax manager, Master i SKAT
Direkte telefon: 3377 8109
cap@revitax.com

Send sikker mail

Camilla, der er født i 1967, er skatterevisor og merkonom i revision, samt har en master i skat (MTL). Camilla har været ansat hos SKAT fra 1993 til 1999, hvorefter hun skiftede til den private sektor for skatterådgivning. Camilla har været ansat hos Revitax siden 1. oktober 1999.
Camilla har i en lang årrække undervist revisorer på forskellige niveauer i forskellige discipliner inden for skatteretten.

 

David D. Vinther

Tax manager
Direkte telefon: 3377 8121
dv@revitax.com

Send sikker mail

David, der er født i 1988, er Cand. Merc. Jur. fra 2016 fra Aarhus Universitet. David har beskæftiget sig med skatteret siden 2017, hvor han blev ansat hos skattemyndighederne. De sidste 3 år inden sin ansættelse i Revitax, har David været ansat i Skattestyrelsen, Klageproces, hvor han repræsenterede Skattestyrelsen i Landsskatteretten, som indebar udarbejdelse af udtalelser forud for deltagelse i retsmøder for Landsskatteretten. Ydermere har David siden foråret 2020 undervist på Copenhagen Business School, hvor han er ansat som ekstern lektor.

David har været ansat hos Revitax siden den 1. juni 2021

 

Dorte B. Madsen

Senior tax manager, cand.jur.
Direkte telefon: 2460 8605
dbm@revitax.com

Send sikker mail

Dorte, der er født i 1957, er cand.jur. og skatterevisor. Dorte har beskæftiget sig med skatteret siden 1978, hvor hun blev ansat hos skattemyndighederne. Dorte har været ansat hos Revitax siden 1. maj 1987. Dorte har undervist på Skatterevisoruddannelsen og på en lang række andre kurser for revisorer på forskellige niveauer.
Dorte er ansvarlig for bladet Skatteinformation og er i øvrigt medforfatter til bogen Hovedaktionærbeskatning.

 

Josephine Lippert Madsen

Tax Manager
Direkte telefon: 3377 8104
jlm@revitax.com

Send sikker mail

Josephine, der er født i 1995, er cand.merc.jur fra Copenhagen Business School. Josephine har beskæftiget sig med skatteret siden 2017, hvor hun blev ansat hos skattemyndighederne. De sidste tre år inden sin ansættelse, har Josephine været ansat i Klageproces i Skattestyrelsen, hvor hun repræsenterede Skattestyrelsen på retsmøder i Landsskatteretten.

 

Kim Falborg Bysand

Senior tax manager
Direkte telefon: 33 77 8120
kb@revitax.com

Send sikker mail

Kim, som er født i 1974, er uddannet skatterevisor. Kim har en baggrund i den offentlige forvaltning og har siden 2009 arbejdet som skatterådgiver hos henholdsvis PwC og Deloitte, hvor han har undervist intern og eksternt. Kim arbejder primært med fysiske personer og særligt virksomhedsordningen. Derudover arbejder han med generelle skatteretlige problemstillinger for hovedaktionærer.

 

Lene Rasander

Skatterevisor, cand.jur.
Direkte telefon: 3377 8108
lr@revitax.com

Send sikker mail

Lene, der er født i 1968, er cand.jur. og skatterevisor. Lene har beskæftiget sig med skatteret siden 1988, hvor hun blev ansat hos skattemyndighederne. De sidste fem år inden sin ansættelse i Revitax i maj 2018, har Lene været ansat i SKAT, Jura, hvor hun udarbejdede indstillinger om principielle bindende svar til Skatterådet, førte principielle sager ved Landsskatteretten, samt underviste internt i SKAT. Herudover har Lene deltaget i opdateringen af SKATs Juridiske Vejledning.

 

 

Mark Arnecke

Senior tax manager, MTL
Direkte telefon: 3377 8125
ma@revitax.com

Send sikker mail

Mark, der er født i 1972, er skatterevisor og har en master i skat (MTL). Mark har beskæftiget sig med skatteret siden 1991 og har i en årrække været ansat hos Københavns Selskabsbeskatning, herunder som afdelingsleder. Mark har været ansat hos Revitax siden 1. april 2008.
Mark har i en lang årrække undervist i skatteret for studerende, revisorer og ansatte hos SKAT, herunder bl.a på Skatterevisoruddannelsen og efteruddannelseskurser for revisorer og advokater mv. Herudover har Mark været eksaminator og censor samt forfattet eksamensopgaver.

 

Martin Nors Hansen

Senior tax manager, cand.jur.
Direkte telefon: 3377 8106
mnh@revitax.com

Send sikker mail

Martin, der er født i 1971, er cand.jur. og har i en årrække været ansat i Landsskatteretten samt været kontorchef i SKAT, Jura. Martin har mange års undervisningserfaring og er bl.a. ekstern lektor og fagkoordinator på Masteruddannelsen i Skat ved CBS Handelshøjskolen i København, og som underviser på skatterevisoruddannelsen. Yderligere har han været ekstern lektor i skatteret ved Københavns Universitet og har undervist sagsbehandlere i Skatteankestyrelsen og SKAT. Martin er censor i bl.a. skatteret, skatteproces, strafferet samt EU- og forvaltningsret ved universiteternes juridiske eksaminer.

Martin har været ansat hos Revitax siden den 15. september 2016.

 

Oyvind Hansen

Senior tax manager, cand.jur.
Direkte telefon: 3377 8112
oh@revitax.com 

Send sikker mail

Oyvind, der er født i 1969, er kandidat fra 1995 fra Aarhus Universitet. Oyvind har arbejdet hos Told- og Skat i årene 1995-2000, hvorefter han skiftede til den private rådgivningsbranche. De sidste 12 år har Oyvind arbejdet hos Beierholm, hvor han har arbejdet meget bredt med skatterådgivning, herunder udarbejdelse af notater, bistand ved straffesager, bindende svar samt klagesager ved Landsskatteretten. Den 2. januar 2019 startede Oyvind i Revitax A/S.

 

 

Momsrådgivere

 

Jacob Stagaard Larsen

Senior VAT manager, LLM
Direkte telefon: 3377 8107
jsl@revitax.com

Send sikker mail

Jacob er født i 1973 og er uddannet cand.merc. jur. I 2008 erhvervede Jacob endvidere en mastergrad i moms og afgifter ved Handelshøjskolen, Aarhus Universitet.
I perioden 2000 til 2008 var Jacob ansat hos SKAT, hvor han primært var beskæftiget med moms og afgifter. Herefter arbejdede Jacob som moms- og afgiftskonsulent hos Grant Thornton i tre år. Jacob blev ansat som momsrådgiver i Revitax den 1. juli 2011, hvor han udelukkende beskæftiger sig med moms, told og afgifter.

 

Jens Staugaard

VAT Director, LLM
Direkte telefon: 3377 8115
js@revitax.com

Send sikker mail

Jens, der er født i 1976, er uddannet som fuldmægtig i Told & SKAT. Jens har arbejdet i afgiftsadministrationen fra 1997 til 2007, hvor han var beskæftiget med fagområdet moms og underviste bl.a. i momsret.
Siden 1. august 2007 har Jens været ansat som momsrådgiver hos Revitax, hvor han udelukkende beskæftiger sig med moms og afgifter. I 2009 erhvervede Jens en mastergrad i moms og afgifter ved Aarhus Universitet.

 

Administration

 

Rikke Malene Jensen

Sekretær/cand.ling.merc.
Direkte telefon: 3377 8101
rj@revitax.com

Send sikker mail

 

Line Jensen

Sekretær
Direkte telefon: 3377 8102
lj@revitax.com

Send sikker mail