SKATTEINFORMATION

To gange om året, i januar og august, udgiver vi markedets bedste klientinformation, Skatteinformation. Publikationen indeholder en række artikler om vigtige og praktisk relevante emner, ny lovgivning og interessante domme og afgørelser.

De udvalgte emner, lovstoffet, afgørelserne og dommene forklares på en måde, så klienterne let får et overblik over, hvor problemerne kan ligge.

Kontakt os venligst på revitax@revitax.com, hvis du ønsker at høre priserne for denne publikation, og hvis du ønsker at komme med på vores mailliste til denne publikation.

Doing Business in Denmark

Doing Business giver en kortfattet beskrivelse på engelsk af danske skatte- og momsforhold. Hæftet indeholder samtidig nyttig information om etablering i Danmark, herunder om de selskabsretlige muligheder og regnskabsmæssige krav.

Hvis du ønsker at høre om priserne på denne publikation eller at komme på vores mailliste til denne publikation, så send os en mail på revitax@revitax.com

Personalegoder - skat og moms

Personalegoder er et evigt aktuelt emne.

Publikationen indeholder en beskrivelse af, hvorledes en lang række personalegoder beskattes og håndteres momsmæssigt. I publikationen gennemgås reglerne for personalegoder ydet til medarbejderne. 

Publikationen fås kun som elektronisk opslagsværk i form af en pdf-fil og opdateres årligt.

Et abonnement på publikationen kan bestilles ved at sende en mail til revitax@revitax.com.

Biler - skat og moms

Revitax udgiver ”Biler – skat og moms” som en pdf-fil klar til at lægge på jeres hjemmeside.

Der er tale om en ”publikation” på ca. 44 sider i A4-format, der blandt andet indeholder afsnit om:

  • Gulpladebiler
  • Almindelige firmabiler
  • Egen bil
  • Valget mellem firmabil og egen bil
  • Selvstændigt erhvervsdrivende 

Publikationen fås kun som elektronisk opslagsværk i form af en pdf-fil og opdateres årligt.

Et abonnement på publikationen kan bestilles ved at sende en mail til revitax@revitax.com.

Moms ved salg af fast ejendom

Moms ved salg af fast ejendom har været et særdeles aktuelt emne, siden reglerne om moms på salg af byggegrunde og nye bygninger blev indført i 2011.
Publikationen giver en grundig gennemgang af, hvornår der skal afregnes moms ved salg af fast ejendom i form af byggegrunde og nye bygninger.

Gennemgangen suppleres med en række praktiske eksempler. Endvidere redegøres der for momsfradragsretten i forbindelse med salg af fast ejendom.

Et abonnement på publikationen kan bestilles ved at sende en mail til revitax@revitax.com.

Revifaxen

Revitax har i mange år udgivet nyhedsbrevet Revifaxen. I Revifaxen orienterer vi løbende om ændringer i skatte- og afgiftspraksis og om forventede eller vedtagne ændringer i skatte- og afgiftslovgivningen.

Revifaxen blev tidligere sendt via. fax, men bliver i dag sendt pr. mail til revisorer, advokater og andre abonnenter.

Vi udsender cirka 50 Revifaxer om året.

Et abonnement på nyhedsbrev kan bestilles ved at sende en mail til revitax@revitax.com.

Satser og beløbsgrænser

Satser og beløbsgrænser (tidligere Skattetabel) indeholder de aktuelle skattesatser og beløbsgrænser samt en årsoversigt for skatter, moms og afgifter.

Hvis du ønsker at komme på vores mailliste til denne publikation, så send os en mail på revitax@revitax.com