SKATTEINFORMATION

To gange om året, i januar og august, udgiver vi markedets bedste klientinformation, Skatteinformation. Publikationen indeholder en række artikler om vigtige og praktisk relevante emner, ny lovgivning og interessante domme og afgørelser.

De udvalgte emner, lovstoffet, afgørelserne og dommene forklares på en måde, så klienterne let får et overblik over, hvor problemerne kan ligge.

Priserne er som følger:

Løsning 1 (Kun tryksager):

 • Startgebyr på 11.000,00 kr., der inkluderer egen forside men ikke en pdf-fil.
 • Stykprisen på Skatteinformation er 60 kr. for de første 1.000 stk. og 30 kr. for de efter­­­føl­gen­de.
 • Ønskes et Revitax-omslag, bortfalder startgebyret

Løsning 2 (Både tryksager og pdf-fil):

 • Startgebyr på 20.000,00 kr., der inkluderer egen forside og en pdf-fil til hjemmesiden.
 • Stykprisen på Skatteinformation er 60 kr. for de første 1.000 stk. og 30 kr. for de efter­­­føl­gen­de.

Løsning 3 (Kun pdf-fil):

 • Startgebyr på 25.000,00 kr., der inkluderer egen forside og en pdf-fil til hjemmesiden.

Ønskes en pdf-fil med Revitax-omslag, er prisen 15.000,00 kr.

 

Kontakt os venligst på revitax@revitax.com, hvis du ønsker at komme med på vores mailliste til denne publikation.

Doing Business in Denmark 2020

Doing Business giver en kortfattet beskrivelse på engelsk af danske skatte- og momsforhold. Hæftet indeholder samtidig nyttig information om etablering i Danmark, herunder om de selskabsretlige muligheder og regnskabsmæssige krav.

Et hæfte koster 50 kr. ekskl. moms. Ønskes hæftet som pdf-fil til brug for egen hjemmeside, koster det 12.000 kr. ekskl. moms.

Hvis du ønsker at komme på vores mailliste til denne publikation, så send os en mail på revitax@revitax.com

Personalegoder - skat og moms 2020

Personalegoder er et evigt aktuelt emne.

Publikationen indeholder en beskrivelse af, hvorledes en lang række personalegoder beskattes og håndteres momsmæssigt. I publikationen gennemgås reglerne for personalegoder ydet til medarbejderne i 2019. 

Publikationen fås kun som elektronisk opslagsværk i form af en pdf-fil. Endvidere vil det være muligt at bestille en årlig opdatering. Næste opdatering sker i januar 2020.

Et abonnement på publikationen kan bestilles ved at sende en mail til revitax@revitax.com.

Biler - skat og moms 2020

Revitax udgiver ”Biler – skat og moms 2020” som en pdf-fil klar til at lægge på jeres hjemmeside.

Der er tale om en ”publikation” på ca. 44 sider i A4-format, der blandt andet indeholder afsnit om:

 • Gulpladebiler
 • Almindelige firmabiler
 • Egen bil
 • Valget mellem firmabil og egen bil
 • Selvstændigt erhvervsdrivende 

Publikationen fås kun som elektronisk opslagsværk i form af en pdf-fil. Endvidere vil det være muligt at bestille en årlig opdatering. Næste opdatering sker i januar 2020.

Et abonnement på publikationen kan bestilles ved at sende en mail til revitax@revitax.com.

Moms ved salg af fast ejendom

Moms ved salg af fast ejendom har været et særdeles aktuelt emne, siden reglerne om moms på salg af byggegrunde og nye bygninger blev indført i 2011.
Publikationen giver en grundig gennemgang af, hvornår der skal afregnes moms ved salg af fast ejendom i form af byggegrunde og nye bygninger.

Gennemgangen suppleres med en række praktiske eksempler. Endvidere redegøres der for momsfradragsretten i forbindelse med salg af fast ejendom.

Et abonnement på publikationen kan bestilles ved at sende en mail til revitax@revitax.com.

Revifaxen

Revitax har i mange år udgivet nyhedsbrevet Revifaxen. I Revifaxen orienterer vi løbende om ændringer i skatte- og afgiftspraksis og om forventede eller vedtagne ændringer i skatte- og afgiftslovgivningen.

Revifaxen blev tidligere sendt via. fax, men bliver i dag sendt pr. mail til revisorer, advokater og andre abonnenter.

Vi udsender cirka 50 Revifaxer om året.

Et abonnement på nyhedsbrev kan bestilles ved at sende en mail til revitax@revitax.com.

Satser og beløbsgrænser 2019/2020

Satser og beløbsgrænser (tidligere Skattetabel) indeholder de aktuelle skattesatser og beløbsgrænser for 2020 og 2021 samt en årsoversigt 2021 for skatter, moms og afgifter.

Ved bestilling af færre end 150 eksemplarer af Satser og Beløbsgrænser vil der være et ekspeditionsgebyr på 100 kr.

Hvis du ønsker at komme på vores mailliste til denne publikation, så send os en mail på revitax@revitax.com

Prisen pr. stk. er kr. 12.25 ekskl. moms dog kr. 11 ved bestilling af minimum 1.000 stk.

Hvis du ønsker at bestille Satser & Beløbsgrænser som PDF-fil, koster denne 1.500 kr.