Revifaxen

Revitax har i mange år udgivet nyhedsbrevet Revifaxen. I Revifaxen orienterer vi løbende om ændringer i skatte- og afgiftspraksis og om forventede eller vedtagne ændringer i skatte- og afgiftslovgivningen.

Revifaxen blev tidligere sendt via. fax, men bliver i dag sendt pr. mail til revisorer, advokater og andre abonnenter.

Vi udsender cirka 50 Revifaxer om året.

Et abonnement på nyhedsbrev kan bestilles ved at sende en mail til revitax@revitax.com.