SKATTEINFORMATION

To gange om året, i januar og august, udgiver vi markedets bedste klientinformation, Skatteinformation, som på overskuelig vis oplyser klienterne om:

Nyt lovstof

Nye afgørelser og domme

Udvalgte emner

De udvalgte emner, lovstoffet, afgørelserne og dommene forklares på en måde, så klienterne let får et overblik over, hvor problemerne kan ligge.

Et blad koster 55 kr. ekskl. moms. Ønskes bladet som pdf-fil til brug for egen hjemmeside, koster det 7.000 kr. ekskl. moms for Revitax-udgaven.

Hvis du ønsker at komme på vores mailliste til denne publikation, så send os en mail på revitax@revitax.com