REVIFAXEN ER ET NYHEDSBREV, SOM VI UDGIVER. I REVIFAXEN ORIENTERER VI LØBENDE OM ÆNDRINGER I SKATTE- OG AFGIFTSPRAKSIS OG OM FORVENTEDE ELLER VEDTAGNE ÆNDRINGER I SKATTE-OG AFGIFTSLOVGIVNINGEN.

Revifaxen sendes pr. mail til revisorer, advokater og andre abonnenter. De Revifaxer, der offentliggøres her på hjemmesiden, er mindst 3 måneder gamle. Ønskes Revifaxen modtaget samme dag, som den udsendes, skal der tegnes et abonnement.

Vi har nedenfor indsat tidligere udsendte Revifaxer for 2019.

31/01/2019 1360 Aktier i virksomhedsordningen?

Landsskatteretten har afsagt en kendelse, der tillader, at midler i virksomhedsordningen kan investeres i aktier, når blot investeringen sker for midler i en pensionsordning omfattet af § 53 A.

31/01/2019 1359 Lovforslag om forhøjet befordringsfradrag mv.

Skatteministeren har fremsat lovforslag om permanent forhøjet befordringsfradrag til personer bosat i de såkaldte yderkommuner mv., indførelse af ø-fradrag, fradrag for passage af Kronprinsesse Marys Bro samt en nedsættelse af bundskatten.

24/01/2019 1358 Vedtaget lovforslag om medarbejderaktier mv.

Folketinget har i dag vedtaget L 114, der omhandler bedre vilkår for tildeling af medarbejderaktier i nye, mindre virksomheder, for opsparing i investeringsinstitutter og for tiltrækning af kapital til danske investeringsinstitutter.

09/01/2019 1357 Husstandsvindmøller og solcelleanlæg - Momsregistrering og udtagningsmoms

Skattestyrelsen har udsendt et styresignal om, at husstandsvindmøller og solcelleanlæg uden oplagringskapacitet under den "gamle ordning" kan momsregistreres, også når produktionen er mindre end ejerens private elforbrug. Samtidig fastslås det, at beregningen af udtagningsmoms ved privat anvendelse af anlægget skal tage udgangspunkt i husstandsvindmøllen eller solcelleanlæggets forventede levetid. Der vil være mulighed for genoptagelse tilbage til 2012.